Boekgegevens
Titel: Overal heen!: een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman: kleine bijdragen tot bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1873
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-205
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200667
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Overal heen!: een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman: kleine bijdragen tot bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
35. DE OPROEPING TOT HET GEBED BIJ DE TURKEN.
Niets is ernstiger en plechtiger dan de wijze, waarop
de Turken in de moskee hunne gebeden verrichten. Zij
leggen daartoe hunne kostbaarste kleederen af, omdat zij
meenen, dat voor God een deemoedig uilzien betamelijk
is. By het nader treden nemen de verschillende groepen
een diep, eerbiedig stilzwijgen in acht en wasschen bij de
daartoe bestemde waterbakken gezicht, handen en voeten,
wijl reinheid des lichaams een afbeeldsel van de reinheid
des geestes is. Vóórdat zij de naar den ingang leidende
trappen opgaan, leggen zij hun schoeisel af, overtuigd,
dat de plaats, welke zij betreden, heilige grond is, en
niet zelden werpen zij zich voor de deur der moskee ter
aarde, uit eerbied voor het graf van den Profeet, welks
ligging in elke moskee door een teeken wordt aangeduid.
Voor de deur is een voorhangsel aangebracht, dat men
bij het binnenkomen op zijde moet schuiven, en dat
terstond weer neervalt, om het heiligdom aan ongewijde
oogen te onttrekken. De vloer is in den regel met matten
of tapijten belegd, waarop de geloovigen nederknielen,
het aangezicht naar den kant van Mekka richtende.
Gedurende het gebed blijven allen onbewegelijk in die
houding.
De aanmaning, waardoor de geloovigen tot het gebed
opgeroepen worden, heet de ezan en wordt door opzettelijk
daartoe aangestelde lieden, de muezzins, uitgegalmd of
gezongen. De woorden zijn : »Almachtige God ! Ik betuig,
dat er geen God is buiten God, en Mohamed is zijn
profeet. Komt, gij geloovigen, tot het gebed, komt tot
den tempel der verlossing; er is geen God buiten God —
gebed is beter dan slaap."
De muezzin herhaalt deze woorden meermalen van de
galerij van den minaret. Zijne stem is gewoonlijk wel-
luidend, vol en mannelijk. Bij het aanbreken van den
dag wordt het zwijgen der natuur door die ernstige
roepstemmen afgebroken, en de woorden: »Komt tot het