Boekgegevens
Titel: Overal heen!: een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman: kleine bijdragen tot bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1873
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-205
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200667
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Overal heen!: een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman: kleine bijdragen tot bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
russen, de slanke Polen met de lijvige Finnen en Esthen,
de Letten en Joden, de Amerikaansche matrozen en hunne
tegenvoeters, de Samojeeden en Tsjeremissen, Mahome-
danen, Heidenen en Christenen, blanke Kaukasiërs,
zwarte Mooren, gele Mongolen.
Daar van de bevolking van Petersburg alleen 60,000
in den dienst van Mars staan, is de negende man, dien
men op straat tegenkomt, een soldaat, en daar gemeenen
noch officieren ooit hunne wapens of epauletten afleggen,
maar op iedere wandeling, als op de parade, in volle
rusting verschijnen, zijn de wuivende pluimen en blin-
kende monteeringen dezer heeren dan ook de dingen,
die men op de wandelplaatsen het meest ontmoet. Men
zegt niet te veel, als men beweert, dat half Petersburg
in uniform steekt; want buiten die 60,000 militairen
mogen ook nog ongeveer even veel anderen, als ambte-
naren, politiedienaars, lakeien enz., civiele en eigene
monteering dragen, waarom dan ook nagenoeg het geheele
publiek met borduursel, lissen, tressen, snoeren, sterren,
linten en geborduurde opslagen en halskragen prijkt.
Daar nu de gesteldheid van den Petersburger hemel
verbazend grillig en onbestendig is, zoo is natuurlijk ook
het uitwendig aanzien van het Petersburger straatpubliek
aan gedurige verandering onderhevig. In den winter de
dikke pelzen, in den zomer de lichte weefseltjes en zijden
stoffen. Bij avond alles in mantels en kapotten; overdag
alles luchtig en bloot. In den zonneschijn de heei^en en
dames naar de mode; in den regen al, wat elegant heet,
verdwenen en niets dan zwart volk. Heden op de sneeuw
alles slede en helletjesgerinkel, morgen op de steenen
alles rijtuig en ratelend rad.
Nog meer dan de wisseling van weder verandert het
verschil van religie het uiterlijk aanzien der Petersburgers.
Vrijdags, op den heiligen dag der Mahomedanen, ver-
toonen zich de turbans, de zwarte baarden der Perzen
en de geschoren kruinen der Tartaren op straat. Op
sabbath verschijnen de zwartzijden kaftans der Joden, en
op Zondag zijn de talrijke scharen der Christenen op de
been. Daarbij komt de verscheidenheid der Christelijke