Boekgegevens
Titel: Overal heen!: een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman: kleine bijdragen tot bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1873
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-205
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200667
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Overal heen!: een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman: kleine bijdragen tot bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
terug. Die haven, 'waarvan wij hier maar een vluchtig
kijkje hebben kunnen nemen en waarin nog honderdmaal
meer te zien en op te merken valt, is de groote slagader
van 't Hamburger leven en doet ons Hamburg als veel-
beteekenende wereldstad kennen.
31. EEN SCHIPPERSVOLK AAN DE OOSTZEE.
Twee mijlen achter de oude Hanzestad Rostock steekt
een lang uitgerekt schiereiland in zee uit, dat wel eenigs-
zins de gedaante van een' visch heeft, tot Mecklenburg
behoort en het Vischland genoemd wordt. Spaarzame
naaldhoutbosschen, met dorre zandvlakten afwisselende,
hier en daar wat haver, boekweit en aardappels, magere,
ruige paardjes, niet veel beter koeien, grofwollige, morsige
schapen maken met de vijf of zes dorpen de stoffage
van het landschap' uit, terwijl 't er in de lucht van
tallooze meeuwen wemelt. Wat den reiziger het meest
verbaast, zijn de fraaie, sierlijke huizen in deze schrale
landstreek, waar men, gelijk in Ierland of in de barste
streken van Drente, eer hutten zou verwachten. Eerst
de blik op de zee verklaart dit verrassend verschijnsel.
De wijde zee is hier het akkerveld, het snelle schip de
ploeg en de spade. Hier is nagenoeg ieder zeeman.
Slechts zeer weinigen van de bewoners leggen zich uit-
sluitend op den landbouw toe; verder wordt die aan de
vrouwen en ouden van dagen overgelaten, terwijl de
overige mannen alleen een handje mee helpen, als zij gedu-
rende de wintermaanden, wanneer het ijs de scheepvaart
stremt, voor korten tijd te huis zijn. Het grootste deel
van de kapiteins en de bemanning der 270 zeeschepen,
welke alleen de stad Rostock bezit, woont hier, terwijl
Straalsund zijne benoodigde equipages uit de Pruisische
helft van het schiereiland trekt.
De Vischlanders, meerendeels van Friesche afkomst,
zijn een eigenaardig menschenslag, als tot de zeevaart
geschapen. Pas heeft de jongen den schooltijd achter