Boekgegevens
Titel: Overal heen!: een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman: kleine bijdragen tot bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1873
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-205
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200667
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Overal heen!: een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman: kleine bijdragen tot bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
toch nog niemand gelukt, uit de wijd verbreide plant
een belangrijk voordeel te trekken.
30. AAN DE HAVEN VAN HAMBURG.
Wie in het volle bedrijvige raenschenleven, in 'trus-
teloos woelen en jagen eener wereld- en handelstad behagen
schept, die doe hier met ons eene wandehng langs de
haven van Hamburg.
Van de hoogte, bij Wiesels hôtel, zien wij die voor
ons liggen. Bijna zoo ver ons oog reikt, strekt het zich
uit, dat mastenbosch, versierd met fladderende wimpels
en waaiende vlaggen, ons aanwijzende, tot welk land en
tot welke natie al die verschillende zeebouwers behooren.
Daar ligt de Engelschman vredig naast den Franschman,
de Spanjaard en de Portugees bij den Hollander, de Rus bij
den Amerikaan. Op alle vaartuigen druk leven. Goederen
worden gelost en geladen, passagiers aangebracht en
ontscheept, matrozen klauteren overal in want en touwen om.
Naast de hoogte, waarop wij staan, ligt op eene
andere hoogte een eenvoudig schoon gebouw, met een'
toren en eene waaiende vlag daarop. Dat is het zeemans-
huis, waar de oude invalide zeelieden eene laatste veilige
haven vinden. Doch wij verlaten ons hoog standpunt,
om 't gewoel beneden wat meer van nabij op te nemen.
Vóór ons ligt nu Steinwärder, een der vele Elbeëilandjes,
vroeger woest en naakt, doch nu met fabrieken, scheeps-
timmerwerven en andere gebouwen bezet. Daar is ook
de zeemansschool, die van jaar tot jaar in bloei toeneemt.
Van daar komt, in wijde bogen de Elbe doorsnijdend,
eene kleine stoomboot over ; 't is de Steinwärder veerboot.
In weinig minuten is zij hier. De passagiers stappen
uit, anderen in, en na kort oponthoud gaat het terug,
om van den vroegen morgen tot den laten avond de
overvaart heen en weer te doen. — Daar komt een
grooter boot den stroom op en woelt met hare schep-
raden in het water, zoodat de kleine booten lustig op