Boekgegevens
Titel: Overal heen!: een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman: kleine bijdragen tot bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1873
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-205
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200667
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Overal heen!: een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman: kleine bijdragen tot bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
vereenigen en met zorg opgezameld worden. Het erts,
dat zeer rijk is en van 30 tot 80 percent van het me-
taal bevat, wordt sterk verhit; het kwikzilver stijgt er
dan als damp uit op en wordt in daarvoor geschikte toe-
stellen opgevangen.
De jaarlijksche opbrengst beloopt tegenwoordig gemid-
deld 2500 centenaar zuiver kwikzilver, doch was vroeger
veel grooter. Daarvan worden 1500 centenaar verzonden
en de overige 1000 hier op de plaats zelve tot vermil-
joen verwerkt.
28. DE STAD DER BIERDRINKERS.
Munchen, de hoofdstad van Beieren, is rijk aan inwo-
ners , is rijk aan kerken, paleizen, praalgebouwen en
kunstschatten van allerlei aard, maar eene erge plaag is
het fijne kalkstof, dat er bij noorden- en oostenwinden
de lucht vervult en misschien wel de hoofdoorzaak van
den onleschbaren dorst is, waaraan de arme Muncheners
lijden en die niet anders dan door bier schijnt te kunnen
bevredigd worden. Het wemelt dan ook van bierhuizen,
die zelfs tusschen de museums en monumenten zich
dikwijls in gesloten gelederen vertoonen. Dit zijn de
tempels, waar de bewoners der stad ofTeren; want door
hun geheele leven loopt het bier als een bruine draad
heen. Beieren zonder bier is bijna eene onmogelijkheid;
want het bier is er als het ware met de staatsinrichting
samengeweven. De tevredenheid met de regeering daalt
naar mate de prijs van het bier rijst; men kan het volk
menigen last opleggen, men kan menige vrijheid inkorten,
maar men moet niet raken aan het bier of aan iets, dat
daarmede in verband staat. Grooten en geringen, rijken
en armen, vrouwen zoowel als mannen zien in het bier
den koning aller dranken; in de voornaamste familiën en
op de vroegste uren van den dag wordt het gebruikt;
wat de aardappelen voor de Ieren zijn, dat is het bier
voor de arme klasse in Beieren. Vleesch is voor duizenden
r