Boekgegevens
Titel: Overal heen!: een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman: kleine bijdragen tot bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1873
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-205
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200667
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Overal heen!: een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman: kleine bijdragen tot bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
den. Het niechanimus was natuurlijk vrij ruw: een
houten kast, een paar rollen met stiften en koorden, een
lei tot wijzerplaat, een stuk ijzer tot wijzer. Toch begreep
hij dat horloge uit Engeland en wat er aan haperde
terstond; doch, om het weer aan den gang te brengen,
moest hij de vereischte werktuigen hebben. Hij had die
binnen het jaar gereed, en na weinige maanden liep het
horloge weder volmaakt goed. Nu beproefde hij, zelf
horlogemaker te worden. Hij hoorde, dat men de ra-
dertjes in Genéve met behulp van eene eenvoudige ma-
chine van tanden voorzag. Terstond begaf hij zich op
weg naar den uitvinder van die machine; doch deze
wilde hem het geheim niet openbaren. Nu begon hij het
tandwerk der horloges zelf scherp te onderzoeken, tot
hij de samenstelling op het spoor kwam. Hij nam eene
proef, en — het gelukte. Thans was hij horlogemaker.
Later gaf hij zijnen vijf zonen onderricht en nam nog
andere jongelieden uit La Sagne als leerlingen aan.
Richard werd zoo de grondlegger van de welvaart in
deze valleien. De tak van nijverheid, door hem ingevoerd,
verkreeg spoedig uitbreiding, wat Richard met al zijne
macht bevorderde. Toen hij in het jaar 1741 stierf, was
zijn vernuftig vak reeds verbazend uitgebreid. Jaarlijks
worden nu nog nagenoeg 130,000 horloges en 4000 pen-
dules uitgevoerd, verschillende van prijs, onderscheiden
van bewerking: zilveren, stevige, zware voor de land-
lieden van Zwitserland en Duitschland; platte, keurig
bewerkte voor Frankrijk en Italië; eenvoudige, degelijke
gouden voor kooplieden uit Nederland en Engeland; andere
met parelen versierd en geëmailleerd voor Madrid en
Lissabon, en nog andere met grillige arabesken voor de
Levant, vanwaar zij tot diep in Azië hun' weg vinden.
De vrouwen in Neufchatel leggen zich op het vervaar-
digen van kant toe. In het begin van de vorige eeuw
maakte men slechts grove soorten en liet die door reizende
kooplieden in Frankrijk slijten. In het midden van die
eeuw telde men er reeds 3000, thans ongeveer 8000
kantwerksters van verschillenden leeftijd.