Boekgegevens
Titel: Overal heen!: een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman: kleine bijdragen tot bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1873
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-205
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200667
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Overal heen!: een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman: kleine bijdragen tot bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
kudde, en de groote stier sluit den trein. Het noodige
huisraad wordt later naar de melkhut gebracht. Elke
koe ontvangt van den herder haar' naam en luistert naar
zijne stem, alsmede naar de tonen, welke hij uit zijn'
horen weet voort te brengen en waarvan de melodie als
de Zwitsersche Kuhreigen algemeen bekend is. 't Is een
lust, het vee in zijne volle vrijheid op den Alp te zien
weiden en springen; men merkt duidelijk, hoe goed het
krachtige Alj^enkruid in de hooge, zuivere berglucht het
bekomt. Wanneer het weder zulks toelaat, blijven de
kudden nacht en dag onder den blooten hemel en worden
daar ook gemolken; doch zoodra storm of onweder in
aantocht is, drijft de herder haar in de stallen, waarbij
de geiten, die zich dan vooraf telkens om de hut ver-
zamelen, hem als weerprofeten dienen. Bij het invallen
van de koude, doorgaans tegen September, worden de
berghutten weder verlaten en de kudden naar de dalen
teruggedreven.
21. DE UURWERKMAKERS VAN NEUFCHATEL.
Op een zekeren dag in het jaar 1680 keerde een man
na lange uitlandigheid in zijne kleine geboorteplaats La
Sagne, in het Juragebergte, terug. Hij had uit Enge-
land een zakhorloge meegebracht, en zulk een wonder-
werk had men in zijn dorp nog nooit gezien. Men
kwam van heinde en ver toestroomen, om het merk-
waardig ding te bekijken. Maar helaas! de vreugde
duurde niet lang; want het uurwerk bleef stilstaan.
Wie kon het tooverstuk weer aan het tikken brengen?
Daar eindelijk verscheen een jong man, Daniël Jean
Richard, en maakte zich sterk, het werk weer te her-
stellen. Hij was in het dorp geboren en zijne bekwaam-
heid in het werken in hout, steen en metaal aan ie-
der bekend. Zelfs had hij, zonder ooit in zijn leven
een uurwerk gezien te hebben, er zelf een uitgevon-