Boekgegevens
Titel: Overal heen!: een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman: kleine bijdragen tot bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1873
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-205
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200667
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Overal heen!: een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman: kleine bijdragen tot bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
is, spoelt ze en wringt, ze uit. Thans eerst wordt zij
ontzwaveld, naar welgevallen gekleurd, versponnen en
verder verwerkt.- Uit den afval, de vloszijde en de door-
gebeten cocons worden linten , kousen enz. geweven.
16. SPANJE.
Een hooge schutsmuur begrenst het noorden van het
Spaansche schiereiland. Aan de grens van Frankrijk ver-
heffen zich de Pyreneeën, en tegen de baren der golf van
Biscaje werpt zich het Gantabrische gebergte op. Hier,
in dit aan den invloed van een gematigd zeeklimaat bloot-
gesteld berglandschap , doen de vochtigheid der lucht en
rijkelijke regens een heerlijken grasgroei ontstaan. Op de
hoogten verheffen zich de aanzienlijkste, meest uit blad-
hout bestaande bosschen van Spanje, en in de dalen wassen
olijven , kastanjes en eiken met eetbare vruchten. Langs
de daartoe geschikte hellingen ziet men nevens graanvel-
den en boomgaarden uitgestrekte wijnbergen aangelegd.
Van het noorden van Arragonie, tusschen de Pyreneeën
en den Ebro, is een romantisch door lachende dalen
doorsneden bergland. Daarentegen biedt het zuidelijke,
tot den Ebro zich uitstrekkende landschap slechts naakte
hoogten zonder huizen, zonder groene weiden of vrucht-
bare akkers aan en brengt slechts lage jeneverstruiken
voort. De omstreken van Saragossa zijn weder rijk aan
olie en wijn. Aan den voet van het bergland liggen
naar 't zuiden de zandige vlakten van Mancha, waarop
in den zomer de gloeiende zonnehitte alles verzengt en
verschroeit. Diep ingeploegde dalen, gapende kloven en
gevaarlijke engten zetten hier aan de gansche natuur iets
schrikbarend verhevens bij.
Door zijn' bodem en zijn klimaat is Spanje het heer-
lijkste land van geheel Europa, en zijne natuurlijke vor-
ming met trotsche bergketens en heuvelreeksen maakt het
na Zwitserland tot het verhevenste. In zijne wilde bos-