Boekgegevens
Titel: Overal heen!: een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman: kleine bijdragen tot bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1873
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-205
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200667
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Overal heen!: een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman: kleine bijdragen tot bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
die twee blauwgrijze tapirs als kamerheeren naast zich
heeft. Dicht in de nabijheid houdt zich het geduldig
geslacht der kameelen en drommedarissen op. Rechts van
den olifant ziet men eenige buffels met zwaar be-
haarde borst en dreigende horens; zij doen zeer woeste
sprongen en loopen dikwijls tegen het hek aan, alsof
zij dat wilden omverwerpen. Naast hen huist de zware
bison uit Noord-Amerika met zijne korte, maar dikke ma-
nen , zoodat hij, op den grond rustende, er als een rots-
blok uitziet. De giraffe steekt zonder moeite den bevalli-
gen kop boven het zestien voet hoog hek uit, terwijl
aan zijne voeten twee Indische ossen of zeboes als lam-
meren spelen.
Is het wonder, dat de rijke diergaarde in den zooge-
naamden Jardin des plantes altijd talrijke bezoekers en
op Zondagen soms wel tot dertigduizend menschen lokt?
15. LYON EN DE ZIJDETEELT-
Lyon, de trotsche stad van het Rhónedal, is de ko-
ningin eener nijverheid, die zich over het gansche zuiden
van Frankrijk uitstrekt. De stad heeft vele merkwaardig-
heden; doch het is een klein huisje, in eene nog vrij
nieuwe, fraaie stadswijk, dat allereerst onze aandacht
trekt. Daar woonde in het jaar 1801 een eenvoudige
stroohoedenfabrikant, die eens in eene Engelsche courant
las, dat daar eene hooge prijs voor het uitvinden eener ver-
beterde. spinmachine was uitgeloofd. Hij vervaardigde zulk
een' toestel en leverde een weefsel, dat de algemeene
bewondering gaande maakte, zoodat de schrandere uit-
vinder door de regeering naar Parijs werd ontboden. De
dienstvaardige maire's hadden nogtans die order verkeerd
opgevat, en de arme fabrikant werd als misdadiger daar-
heen overgebracht. Dit misverstand helderde zich even-
wel spoedig op; de man werd bij Napoleon toegelaten en
moest zijne reeds uit elkaar genomene machine weder