Boekgegevens
Titel: Overal heen!: een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman: kleine bijdragen tot bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1873
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-205
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200667
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Overal heen!: een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman: kleine bijdragen tot bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
der bloembollen. Tallooze werklieden vinden er een goed
stuk brood door en de kweekers en handelaars overvloed of
zelfs rijkdom.
12. HET ZEEBAD OSTENDE-
Aan het uiterste einde van Vlaanderen ligt de aange-
name zeestad Ostende met haar slanken vuurtoren, hare
gevaarlijke haven, hare witte vestingmuren en hare tal-
rijke visschersbooten. Het grootste gedeelte des jaars is
Ostende in de nevelen gehuld, die uit de zee opstijgen;
maar nauwelijks begint de zomerzon hare stralen uit te
schieten, of er komt leven en beweging; want dan stroo-
men de badgasten uit verschillende oorden, vooral uit
Duitschland, in menigte toe. Rijtuigen en stoomTjooten
ijlen naar de haven. Vreemde gezichten, vreemde
talen, vreemde drachten worden plotseling op straten en
pleinen waargenomen; de huizen en publieke plaatsen zijn
vol gasten, die van verre komen, en het Vlaamsch wordt
door Engelsch, Duifsch en Fransch vervangen.
De voornaamste verzamelplaats der vreemdelingen te
Ostende is de dijk of dam aan zee, die uit reusachtige
steenblokken bestaat en vijftien honderd schreden lang
is. Hier bevinden zich de café-restaurants en andere
soortgelijke inrichtingen. Op alle uur van den dag is
het hier levendig, doch vooral 's avonds tusschen zes en
acht uur, wanneer het er van wandelaars wemelt, die
komen, om er de lucht te genieten of het altijd wisselend
spel der golven te bewonderen. Bijna eiken avond in
den zomer kan men het lichten der zee waarnemen, het-
geen door lichtgevende diertjes wordt te weeg gebracht,
die zoo klein zijn, dat men ze slechts door het mikros-
koop kan zien. Dat lichten is het sterkst op donkere
avonden bij onweerslucht, en het is een wonderschoon
schouwspel, als de sluizen der haven geopend worden en
de glinsterende baren dan naar de zee rollen. Als men