Boekgegevens
Titel: Overal heen!: een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman: kleine bijdragen tot bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1873
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-205
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200667
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Overal heen!: een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman: kleine bijdragen tot bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
alle, dan toch meerendeels onder de welvarendste van ge-
heel Nederland mogen geteld worden, vooral tengevolge
van den tuinbouw en de bloementeelt, inzonderheid van
hyacinthen, tulpen, crocussen, leliën, ranonkels en
anemonen.
Haarlem, als middelpunt, en de dorpen Overveen, Uit-
geest, Hillegom, Sassenheim, Noordwijk-Binnen, Lisse,
Voorhout en Oegstgeest zijn sinds eeuwen wegens deze
teelt beroemd geweest. Hoe zonderling het ook schijne,
toch is het eene waarheid , dat genoemde bloemen ner-
gens in ons vaderland, dan in deze streken goed willen
tieren. De zandgrond (zwart en wit zand) schijnt
hiertoe uitnemend geschikt. Vroeg in het voorjaar tracht
men den grond door zware bemesting vruchtbaarheid te
geven. De akkers worden nooit geploegd, altijd gespit,
't geen ongemeen kostbaar is.
Dan bepoot men ze eerst met aardappelen en in Oc-
tober, na 't rooien der aardappels, gaan de bollen in den
grond. Goed gedekt blijven deze tot in Februari onder
den grond; dan eerst beginnen zij zich daar boven te
vertoonen en, indien het weder gunstig is, ziet men
spoedig de bloem te voorschijn komen. In Maart en
April staat alles in vollen bloei. Wanneer de bloem uit-
gebloeid is, snijdt men haar af en laat nu den bol nog
tot de helft van Juni in den grond groeien. Na het
rooien wordt elke bol zorgvuldig gereinigd, daarna ge-
droogd en zoo verzonden.
Dit geschiedt in Augustus en September. Dan ziet
men duizende kisten met deze bollen verzenden naar
Frankrijk, Duitschland, Engeland, Rusland, Zweden en
Noorwegen, ja, tot naar Amerika, 't Is niet te veel ge-
zegd , als wij beweren, dat er meer dan twee tot drie
millioen gulden 's jaars daarin wordt omgezet. Er zijn
toch bloemisten, die elk jaar voor meer dan/ 30,000
aan bollen afleveren. Ofschoon de dwaze tijden voorbij
zijn, waarin men 40 tot / 50,000 voor een enkelen bol
betaalde, zoo werden er toch nog voor eenige jaren verkocht
voor / 200 het stuk.
Van jaar tot jaar vermeerdert de teelt en de handel