Boekgegevens
Titel: Overal heen!: een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman: kleine bijdragen tot bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1873
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-205
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200667
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Overal heen!: een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman: kleine bijdragen tot bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
aanvoer van vee al te bekrompen, terwijl ook aan de
ligging dier markt verscheiden ongerieflijkheden voor de
burgerij verbonden waren. De veemarkt, die zeker de
aanzienlijkste der wereld is, werd dus naar eene plek tus-
schen de wijken Islington en Gamden verplaatst. Hoewel
de handel er op alle dagen zeer levendig is, wordt toch
de voornaamste markt des Maandags van middernacht tot
twaalf uur op den middag gehouden. Op sommige van
die groote marktdagen worden er wel zesduizend ossen
verkocht. De lucht weergalmt van het loeien der runde-
ren, het blaten der schapen en het knorren der varkens,
waartusschen men het blaffen der honden, het schreeuwen
der handelaars en het vloeken der drijvers, knechts en
voerlieden onderscheidt. De vetweiders en veekoopers
zijn doorgaans zwartgebaarde lieden met breede hoeden
en gordels, hooge laarzen en zware kletterende sporen.
De nieuwe veemarkt is beter ingericht dan de oude het
was. Er staat een hooge klokketoren, rondom welken zich
bankierskantoren, winkels, bureaux van commissionairs
en het telegraafstation bevinden. Langs de zijden loopen
afschuttingen in onafzienbare rijen en loodsen tot berging
van alle soorten van vee.
De grootste paardenmarkt wordt bij Tattersall op
Grosvenor Place gehouden. Des Maandags heeft daar de
verkoop van paarden aan de meestbiedenden plaats. Hier
is het middelpunt van alle zaken, die de paardenwed-
rennen betreffen, en ook van de vele daarmede in verband
staande weddingschappen, die in Engeland slechts een
andere en veel slechtere vorm van de in andere landen
bestaande loterijen zijn.
10. lERSCHE HUTTEN EN lERSGHE AARDAPPELEN.
Op mijne eerste reis door het lersche graafschap Glare
geloofde ik eerst, dat wij door eene onbewoonde woestijn
reden, totdat men mij er opmerkzaam op maakte, dat
2*