Boekgegevens
Titel: Overal heen!: een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman: kleine bijdragen tot bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1873
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-205
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200667
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Overal heen!: een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman: kleine bijdragen tot bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
Wij bezochten bij Burslem eene fabriek, die niet minder
dan twintig groote porseleinovens heeft. De vazen,
potten enz. van porselein kunnen, wat lichtheid, sierlijk-
heid en schildering betreft, niet met die van Berlijn of
Dresden wedijveren; doch de meesterschap der Engelsche
fabrieken is in hunne fantasieartikelen te zoeken.
Ik zag hier fijne mandjes met de nauwkeurigst nage-
bootste bloemen en vruchten gevuld, van wit en onver-
glaasd porselein, die in getrouwheid naar de natuur en
netheid van bewerking niets te wenschen overlieten; voorts
een meiboom uit porselein met bloemen en sieraden,
zooals men die in de Engelsche dorpen pleegt op te
richten ; verder vruchten, groenten, salade, kool en der-
gelijke voorwerpen van den fijnsten arbeid. De werklieden
deinzen hier voor geen moeilijkheden terug. Zoo had er
éen een levensgrooten paradijsvogel uit porselein geformeerd,
waarbij het hem gelukt was, het gevederte in al zijne
fijnheid na te bootsen. De vederen van den staart waren
langer dan een M., en er moest eene onbegrijpelijk nauw-
keurige berekening van den graad van hitte en eene
ongeloofelijk omzichtige behandeling noodig geweest zijn,
om die porseleinen haartjes niet te buigen of te breken.
Een artikel, dat in den laatsten tijd veel opgang heeft
gemaakt, zijn de vloertegels: kleine en dunne vier- of
zeshoekige plaatjes, die gebruikt worden, om er den vloer
van voorhuizen en inzonderheid van kerken mede te be-
dekken. Ze zijn roodachtig van kleur met gele of zwarte
teekeningen en arabesken. Bijna al de nieuwe kerken in
Engeland ziet men daar tegenwoordig mede bevloerd.
De figuren dier tegels passen aan elkander, zoodat men
daarmede goede teekeningen in den vloer kan maken.
9. DE GROOTE VEEMARKT TE LONDEN.
Deze werd tot voor eenige jaren op Smithfield gehouden;
doch de ruimte daar werd voor den steeds toenemenden