Boekgegevens
Titel: Overal heen!: een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman: kleine bijdragen tot bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1873
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-205
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200667
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Overal heen!: een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman: kleine bijdragen tot bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
opgaaf, dal in den laatsten tijd genoiddeld vierhonderd
menschen in 'tjaar in de Britsche kolenmijnen door gas-
ontploffing om het leven zijn gekomen.
8. DE POTTENBAKKERSDISTRICTEN IN ENGELAND.
Gelijk in Engeland voor bijna alle takken van nijver-
heid eene stad of een district is, waar zij bij uitnemend-
heid bloeien, zoo is daar ook eene streek, waar de
vervaardiging van aardewerk op zulk een groote schaal
wordt uitgeoefend, dat alle andere plaatsen, waar men
dat artikel fabriceert, er geheel door overschaduwd worden.
Dit district beslaat het noorden van Staffordshire en
omvat vijftien kleine steden en eenige dorpen, die zóo
dicht bij elkander liggen, dat men ze als éen doorloopende
stad kan beschouwen. Te zamen worden zij daarom the
'potteries of pottenbakkerijen genoemd. Meer dan 70,000
menschen vinden in deze fabrieken werk.
Toen wij de potteries naderden, zagen wij over de
geheele streek eene dichte rookwolk uitgebreid, die, alse en
uit de ontelbare ovens en schoorsteenen samengetrokken
onweder, over het schoone landschap in het dal der Trent
hing. In eene lange reeks zijn de heuvelen met groote
kolom- of piramidevormige schoorsteenen en met ronde
ovens gekroond, die daar bij dozijnen hggen en er als
monstermortieren uitzien. Hierbij komen de hooge daken
der droogloodsen, de groote en fraaie pakhuizen en de
zware muren, die soms zulk eene fabriekplaats met al
hare gebouwen omgeven. Tusschen de groote fabriekge-
bouwen liggen de kleine huisjes der winkeliers, der
werklieden, der schilders, der ververs en dan de kerken
en kapellen. Hier en daar verrijzen tusschen de verschil-
lende dorpen en steden de prachtige woonhuizen dèr
»pottenbakkers'*, die van pottenbakkers millionairs en
van millionairs parlementsleden, vrederechters en landbe-
zitters geworden zijn.
Overal heen! Zde druk. 2