Boekgegevens
Titel: Overal heen!: een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman: kleine bijdragen tot bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1873
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-205
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200667
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Overal heen!: een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman: kleine bijdragen tot bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
zich stemmen hooren. — Bergen is de groote vischmarkt
van Europa; want niet alleen de stokvisch-handel heeft
er zijn uitgangspunt, maar het is ook de stapelplaats
voor de haringvisscherij, die nergens uitgebreider maga-
zijnen heeft, dan juist hier.
e. SINT JANSDAG EN KERSTMIS IN ZWEDEN-
Sint Jansdag of »Midsommer" is de meest geliefkoosde
feestdag van het gansche jaar in Zweden. De huizen
worden dan van binnen en buiten met groen versierd
en de vloeren der kamers met dennennaalden, beuken-
bladeren en bloemen bestrooid. Op de pleinen plant
men hooge boomen, van bast en takken ontdaan en tot
aan den top met latten bespijkerd, en die masten en
latten worden met bonte kleuren beschilderd of met ge-
kleurd papier omwonden. Aan de latten hangen kransen
en festoenen, zwaarden en pijlen, en er staan uitgebla-
zen eieren, vlaggetjes, molentjes, houten vogels en papie-
ren poppen op, die alle in de wind ronddraaien. Ten
platten lande en ook wel in de steden danst men onder
gezang en muziek rondom den aldus opgesierden Sint-
Jansboom en brandt men vreugdevuren. Dit zijn de ge-
noegens der volwassenen. Aan de kinderen bereidt men
verrassingen,. zooals in Duitschland te Kerstmis of bij ons
op Sint Nicolaas.
Nog plechtiger viert men Kerstmis, vooral op het land.
In alle huizen wordt dan gezoden, gebraden, gebrou-
wen, geschuurd en gepoetst. De vloeren der kamer
worden met stroo belegd en de muren met papieren
of linnen behangsels bekleed, waarop tafereelen, op Chris-
tus' geboorte toepasselijk, geweven of geborduurd zijn.
Zoodra op den avond vóór Kerstmis de schemering invalt,
beginnen de kerkklokken te luiden en roepen huisgenoo-
ten en gasten aan den Kerstdisch. Op groote schotels
worden allerlei soorten van vleesch en visch, benevens
ham opgedragen en voorts een torenhooge piramide op-