Boekgegevens
Titel: Overal heen!: een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman: kleine bijdragen tot bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1873
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-205
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200667
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Overal heen!: een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman: kleine bijdragen tot bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
kan. Een deel van het jaar zijn deze mannen visschers,
een ander deel koroen zij met de aan de kooplieden in
de fjorden toebehoorende jachten naar Bergen en brengen
traan en stokvisch van de Loffoden medev Deze Noord-
landsjachten zijn plompe, maar eigenaardig gebouwde
vaartuigen. Zij hebben een hoogen mast in het midden,
die een geweldig groot vierkant zeil draagt, met behulp
waarvan het schip zeer goed vooruitkomt, zoo lang het
vollen of halven wind heeft, Laveeren kan het echter
niet; bij eiken tegenwind moet het stil liggen; doch
daar de vaart met deze jachten eene kustvaart blijft-,
zoo schaadt dit weinig. Dat éene zeil vordert weinig
handen, en gewoonlijk zijn zelfs de grootste dezer schepen
slechts met zes tot acht koppen bemand. In hun wijden
buik kunnen gansche bergen van visschen, drie- tot vier
duizend vaage (een vaage is 24 KG.), geborgen worden.
Als in den druksten tijd van den vischhandel verscheiden
honderden van zulke jachten voor Bergen liggen, alle met
visch volgepakt, kan men zich voorstellen, wat levendig-
heid dat veroorzaakt: het geschreeuw en gezang der ar-
beidende matrozen, de booten, die de haven doorkruisen,
de geen rust hebbende wagens en karren, het gedrang
en gewemel der bedrijvige menschen; en op dat alles
ligt de vischlucht, die als een onzichtbare wolk boven
de stad zweeft. De hoopen der gedroogde visschen sta-
pelen zich dan tot bergen op, wat eene wonderlijke vertoo-
ning oplevert. Wat echter dit schouwspel van de Noord-
landsvaart nog belangwekkender maakt, is het contrast
tusschen haar en de zeeschepen, die tegenover haar an-
keren. De hooge slanke masten, de sierlijke en trotsche
bouw, het traliewerk der takelage en de tallooze touwen,
die als duizende fijne draden tusschen zee en hemel
zweven, behooren aan een aantal brikken, schoeners,
barkschepen, galjoten en driemasters, die met hunne
wapperende witte zeilen, hunne in 't kruis gebraste ra's,
hunne bonte beschildering en veelkleurige wimpels en
vlaggen een onvergelijkelijk schoon haventafereel aanbieden.
Er wordt gelost en geladen; talrijke booten en sloepen
omringen de schepen, en in tien verschillende talen laten