Boekgegevens
Titel: Overal heen!: een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman: kleine bijdragen tot bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1873
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-205
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200667
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Overal heen!: een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman: kleine bijdragen tot bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
heffen zich wel tweeduizend voet hoog en dalen af in den
fjord, die met zijne armen tusschen rotsachtige landtongen
in de stad dringt en de fraaie veilige haven vormt.
Rondom ligt een dal met weiden en tuinen, waaruit
overal de sierlijke huizen der rijke kooplieden opsteken.
Het hreede waterbekken van den fjord, de haven vol
masten, de vestingwerken met hunne oude geschuttorens,
de forten Bergenhuus en Frederiksberg, die op de rijke
levendige stad uit de hoogte neerzien: dit alles geeft aan
de plaats een recht vriendelijk, uitlokkend voorkomen.
Bergen is ook eene stad van hout; maar zij vertoont
zich veel nieuwer en sierlijker dan de andere steden in
Noorwegen. Het balkengevaarte der huizen heeft van
buiten een net bekleedsel, dat goed in de verf wordt ge-
houden. Zoo gaat men lange straten door. Vele huizen
hebben steenen stoepen met aan beide zijden banken,
waar men vaak 's avonds een gemoedelijk buurpraatje
houdt. De woelige stad is het middenpunt van gehèel
den Noorweegschen handel. Desniettegenstaande kent men
in Bergen volstrekt geen publieke plaatsen van uitspanning;
de eenige merkbare verlustiging der beeren en dames is
in den zomer een landhuis en op Zondagen een uitvluchtje
naar buiten. Weelde bestaat er volstrekt niet; de amb-
tenaren zijn er weinig in getal; doch de deftige handelaar
stelt er prijs op de stilte des huizes, op eerbaarheid,
orde, stiptheid en in het algemeen op het degelijke en
kostbare, zonder veel pronk en vertooning. In de straten
der stad ziet men echter zeelieden van alle natiën: zwart-
baardige Spanjaarden uit Cadix en mannen met wild
rollende oogen van St. Vincent, uit Rome en Napels;
want naar die catholieke landen gaat een groot deel van
den gedroogden visch, om tot vastenspijs voor het volk te
dienen. En met die verbrande zonen van het Zuiden ver-
keert de zeeman van de eilanden en rotskusten der poolzee,
wiens hut onder de gletschers aan den Ox-fjord of op
eene eenzame klip staat. In deze noordsche naturen ligt
iets traags, plomps, onbewegelijks. Zij zijn als het ijs,
te midden waarvan zij geboren werden: gelijkmoedig,
•onverzettelijk, koud, gehard tegen alles, wat hen treffen