Boekgegevens
Titel: Overal heen!: een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman: kleine bijdragen tot bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1873
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-205
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200667
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Overal heen!: een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman: kleine bijdragen tot bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis
Vorige scan Volgende scanScanned page
121
en voor den reiziger, die hier bijna aan alles gebrek
lijdt, wat hij niet zelf van de kust heeft meegebracht,
van groot nut. De inlanders vervolgen hen te paard en
zoeken hen met behulp hunner honden te omsingelen of,
zoo mogelijk, in eene bergkloof te drijven, waaruit zij
niet ontkomen kunnen, en waar men hen dan doodslaat
of met den lasso (werpstrik) opvangt.
De lama, het getemde hoofdras van den guanaco, is
voor den Peruviaan van onschatbare waarde. Hij geeft
hem vleesch, dat hij, gedroogd, op zijne reizen mede-
neemt en tijden lang kan bewaren. Op vele markten is
lamavleesch het eenige, dat men te zien krijgt. De melk
is even goed als die van onze schapen, en uit de wol
vervaardigt de Peruviaan zijne kleeding. De huiden ge-
bruikt men tot schoeisel, tot legersteden in de armoedige
woningen en tot het verpakken der ertsen, metalen en
andere waren, als kinabast enz., die tot uitvoer zijn be-
stemd. De mest moet tot brandstof dienen, daar gebrek
aan hout eene der grootste plagen voor de bewoners der
hoogvlakten is.
Even nuttig is de lama als lastdier. Hij geeft den
mensch de middelen tot het verkeer tusschen ver van el-
kaar gelegen streken aan de hand, en zeker was hij het
hoofdmiddel, waardoor het den ouden Peruvianen gelukte,
het tot zulk een hoogen trap van beschaving te brengen
in een land, waar de oneffenheid van den bodem den
vooruitgang der ontwikkeling bijna onoverkomelijke hin-
dernissen in den weg legt.
63. DE GUANO-EILANDEN.
j De tegenwoordig bij ons zoo gezochte meststof, de guano,
I wordt van de kust en van de kusteilanden van Peru naar Eu-
] ropa afgehaald. Reeds voor eene halve eeuw werd door
{ Humboldt bekend, dat de guano in Peru tot bemesting