Boekgegevens
Titel: Overal heen!: een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman: kleine bijdragen tot bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1873
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-205
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200667
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Overal heen!: een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman: kleine bijdragen tot bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis
Vorige scan Volgende scanScanned page
III
van wespen en hommels naar beneden. Deze insecten
bedekten als wolken de bovenste deelen van den boom
en zwermden onophoudelijk om hunne kegelvormige,
hangende woningen rond. Op de dunne takken hadden
allerlei vogels, waaronder vele kolibries, die op de bloemen
in den omtrek aasden, hunne nestjes gebouwd. Het
plantenleven vertoonde zich in niet minder rijke ont-
wikkeling. Van alle zijden hingen woekerplanten neder,
welke men luchtplanten had kunnen noemen, daar zij
alleen in de vermolmde deelen van den stam wortelden
en hare voeding uit den dampkring inzogen, terwijl hare
saprijke en doorzichtige ranken met prachtige bloemen
van een donker scharlakenrood prijkten. Zoo was deze
uitgemergelde en vermolmde boom toch nog vol bloei en
leven, en ik telde vijftien soorten verschillende dieren
en planten, die op zijne dorre takken leefden.
61. EENE AARDBEVING.
Van het begin van het jaar d8H tot het jaar 1813
was eene wijde aardoppervlakte, die de provincie Vene-
zuela, West-Indië en een deel van Noord-Amerika omvat,
voortdurend aan de werking der onderaardsche krachten
blootgesteld. Op den 26 Maart 1811 had men te Cara-
cas , de hoofdstad van Venezuela, eene buitengewone hitte;
de lucht was stil, de hemel onbewolkt. Het was juist
de eerste Paaschdag, en een groot deel der inwoners
bevond zich in de kerken. Geen gevaar dreigend teeken
ging den vreeselijken ramp vooraf. Zeven minuten na
vier uur in den middag was de eerste schok gevoeld.
Die was zoo sterk, dat de klokken in de kerken bengel-
den, en duurde vijf tot zes seconden. Onmiddellijk op
dezen eersten schok volgde een tweede, die tien tot twaalf
seconden aanhield. Gedurende die schokken was de bo-
dem in eene bestendig golvende beweging. Men ge-