Boekgegevens
Titel: Overal heen!: een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman: kleine bijdragen tot bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1873
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-205
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200667
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Overal heen!: een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman: kleine bijdragen tot bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis
Vorige scan Volgende scanScanned page
413
baar. In zulk geval vereenigen zich eenige ondernemende
geldmannen en koopen langs een aan te leggen spoorweg den
benoodigden grond aan, bakenen straten af, verdeelen
deze in grooter of kleiner erven en bestellen in de eene
of andere stad, die zich op het leveren van houten hui-
zen op groote schaal toelegt, b. v. in Chicago, een aan-
tal woonhuizen, hôtels, des noods eene kerk, een school-
gebouw enz. Wanneer het hun niet aan geld of krediet
ontbreekt, dan kunnen de lastgevers, al naar den afstand,
binnen weinig dagen of weken den trein verwachten, die
de benoodigde balken, deuren, vensters, dakbekleeding
enz. en tegelijk ook de tot het opzetten der huizen ge-
vorderde timmerlieden , schrijnwerkers en glazenmakers aan-
brengt. Binnen nog acht dagen staat de nieuwe stad
kant en klaar, en de bij de baan aangestelde arbeiders,
ingenieurs en ambtenaren maken doorgaans de eerste,
hoewel slechts voorloopige bevolking uit. Deze maakt
echter spoedig voor nieuwe aankomelingen plaats, en, als
de ligging der nieuwe stad werkelijk gunstig voor den
handel blijkt te zijn, dan gaat men tot het optrekken
van steviger gebouwen over, richt fabrieken en eene bank
op, en zoo kan het zijn, dat de plaats na een jaar tijds
reeds 10 tot 15,000 inwoners telt. De ondernemers doen
in dat geval goede zaken, daar zij voor de afzonderlijke
bouwplaatsen licht evenveel terugkrijgen, als zij voor het
geheele terrein hebben betaald, en buitendien nog een
goeden huur- of koopprijs voor de daarop slaande gebou- ''
wen in hun' zak steken. Blijkt echter de ligging der
nieuwe stad ongunstig te zijn en wordt de eerste bevol-
king niet door vaste bewoners vervangen, dan laten de
ondernemers, die intusschen hunne uitschotten voor grond
en huizen door de getrokken huur reeds grootendeels ge-
dekt hebben, de huizen weer oppakken, door middel
van een extratrein 10 tot 20 mijlen verder brengen en
ze daar onder een nieuwen naam weder opzetten. Zoo
ziet men daar soms in den tijd van éen jaar steden op-
rijzen en ook spoorloos weer verdwijnen.
Overal heen! Me driik.