Boekgegevens
Titel: Overal heen!: een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman: kleine bijdragen tot bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1873
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-205
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200667
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Overal heen!: een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman: kleine bijdragen tot bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis
Vorige scan Volgende scanScanned page
106
kon mij, toen ik ze goed onderzocht had, onmogeUjk
voorstellen, dat het een menschelijk wezen ooit gelukken
kon, over eene zoo gevaarlijke opeenhooping van de ste-
kelachtigste gewassen, die ik ooit gezien had, zonder
laarzen of schoenen heen te komen. Achter deze hoopen,
op een' afstand van meer dan 400 M..^ waren kampen
of groote horden aangebracht, om welke eene omheining
van zeven voet hooge, door sterke biezen aan elkaar ver-
• bonden palen heenliep en waarin zich verscheiden honderd
.aan den koning toebehoorende slaven bevonden.
Al deze toebereidselen moesten namelijk tot eene ma-
noeuvre dienen , die de bestorming eener stad voorstellen zou
en de gevangenneming van vijanden, welke men na-
tuurlijk tot slaven maakt. Nadat ik eenigen tijd gewacht
had, verschenen de krijgeressen van Apodomey, die met
geschouderd geweer op ongeveer 300 M. van den
eersten hoop post vatten. Na weinig minuten werd toen
het teeken tot den aanval gegeven. De schaar wierp zich
met ongeloofelijbe snelheid op de doornachtige verschan-
sing, en in weinig oogenblikken was het gansche regiment
over dezen ontzettenden hoop heengeklauterd en had het
kamp, dat eene stad verbeeldde, in bezit genomen. Met
gelijke snelheid werden in tusschenruimten van twintig
minuten de beide andere hoopen overwonnen, en wij
keerden hierop naar onze vroegere plaats op de markt
terug. Hier wachtte ons de koning. Hij vroeg mij met
veel drift, hoe ik over de manoeuvre zijner vrouwelijke
soldaten dacht, en of een gelijk aantal Engelsche vrouwen
wel hetzelfde zou uitrichten. Ik moest dit natuurlijk ont-
kennen.
55 HET KAAPLAND EN ZIJNE BEWONERS.
Het Kaapland bestaat in eene aaneenschakeling van
wijde zandvlakten, die zich aan den voet der gebergten
en over die gebergten zeiven uitstrekken. Op deze liggen
de hoeven der Hollandsche Boeren verstrooid, die zich