Boekgegevens
Titel: Overal heen!: een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman: kleine bijdragen tot bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1873
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-205
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200667
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Overal heen!: een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman: kleine bijdragen tot bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis
Vorige scan Volgende scanScanned page
104
van de beenen af. Heraden gaven zij ons. Hoeden
gaven zij ons. Ieder was vroolijk. Wij allen roemden
de Engelschen. Wie ooit kwaad zegt van de Engelschen,
die vare ter helle!"
54. DE KONING VAN DAHOMEY EN ZIJN LEGER.
Aan de zoogenaamde Slavenkust in Opper-Guinea ligt
het machtig Negerrijk Dahomey, welks hoofdstad Abomey
bij de 30,000 inwoners telt. Toen de Engelschman J.
Duncan voor eenige jaren dat land bezocht, hield de
koning te zijner eere eene groote monstering over zijne
troepen, waarvan hij ons de volgende beschrijving geeft.
Ik werd door eenigen der eerste hofbeambten naar eene
plaats geleid, waar de gast des konings of des konings
vreemdeling, gelijk zij mij noemden, voor de voorbij-
trekkende soldaten ten volle zichtbaar was. De krijgs-
benden kwamen nu van alle zijden oprukken, en voor
elk regiment ging eene schaar muzikanten, die met hunne
instrumenten een oorverscheurend leven maakten. Deze
instrumenten waren trommen, olifantstanden, koehorens
en eene soort van ijzeren triangels, die met een kort
staafje geslagen werden.
De commandant rijdt in het midden van zijn regiment,
als hij namelijk een paard heeft, dat echter altijd maar
een klein beestje is, en nevens hem gaan twee mannen,
die dat vasthouden. Andere officieren, die niet bereden zijn,
worden in hangmatten gedragen. Nadat wel duizend
mannen zonder de minste militaire orde mij waren voorbij
getrokken, keerde ik naar des konings troonhemel terug,
om het begin der wapenschouwing af te wachten. Weldra
verschenen bij de 1700 vrouwelijke krijgers, alle ten volle
uitgerust en van proviand voorzien. De muziek mar-
cheerde voorop. De trom wordt op het hoofd gedragen
en de tamboer, die haar slaat, loopt achter den drager.
Aan de trom, die tot dit regiment behoorde, hingen
twaalf menschenschedels. De vrouwen, die met levens-