Boekgegevens
Titel: Wis- en werktuigkundig rekenboek, naar aanleiding van het volks wis- en werktuigkundig leer- en leesboek des heeren J.W.L. van Oordt
Auteur: Gouka, Abraham
Uitgave: Middelburg: Gebroeders Abrahams, 1847
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200666
Onderwerp: Werktuigbouwkunde: werktuigbouwkunde: algemeen
Trefwoord: Wiskunde, Werktuigbouw, Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wis- en werktuigkundig rekenboek, naar aanleiding van het volks wis- en werktuigkundig leer- en leesboek des heeren J.W.L. van Oordt
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBElllGT.
Bij de oprigting der Industrieschool voor handwerks-
lieden te Middelburg werd mij hel geven van hel onder-
wijs in de Rekenkunst, Meethmst en het Lijnteekenen
toevertrouwd. Eenige leerlingen maakten in genoemde
vakken de noodige vorderingen om met hen het onder-
wijs in de Werktuigkunde aan te vangen, en nu, of
liever reeds Troeger, vraagde ik mij zeiven af: Welk
werk over de werktuigkunde zal of kan ik ten grond-
slag van mijn onderwijs leggen ? Of zal ik , even ah
voor de eerst genoemde vakken van het -industrie-onder-
wijs , een werkje zamensleUen, hetwelk de theorie,
gevolgd door een genoegzaam getal voorstellen ter op-
lossing , bevat ? Tol dit laatste behoefde ik niet te be-
sluiten; want uit de mij bekende werken over de Werk-
tuigkunde bepaalde zich mijne keus weldra tot het
werk van den Heer J. W. L. van Ooudt, Volks AVis-
en Werktuigkundig leer- en leesboek, uitgegeven door
de Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen. De re-
den , waarom mijne keus zich tot dit werk bepaalde ,
was, dat de Heer v. O. zich bij de zamenstelling van
genoemd leerboek juist zulke lezers en leerlingen heeft
voorgesteld als de industrie-scholen meestal bezoeken.
En dal Zijn Ed. in het schrijven van voornoemd werk
gelukkig geslaagd is, daarvan strekt de bekrooning en
uitgave door die Maatschappij tot genoegzame waarborg.
Nu de keus bepaald was ^ ontstond de noodzakelijk-
heid voor mij om voorstellen te verzamelen of te ont-
werpen , omdat dezelve in genoemd werk niet dan en-
kele keeren ter opheldering voorkomen. De lieer v. O.
raadt zijnen lezers, op bladz. 42, 50, 143, 199,
246 en mogelijk nog op andere plaatsen, hel maken
van voorstellen wel aan; doch de mocijelijkheid , ja ,
ik zou haast zeggen, de onmogelijkheid hiervan voor
leerlingen zal niet behoeven aangewezen te worden,