Boekgegevens
Titel: Wis- en werktuigkundig rekenboek, naar aanleiding van het volks wis- en werktuigkundig leer- en leesboek des heeren J.W.L. van Oordt
Auteur: Gouka, Abraham
Uitgave: Middelburg: Gebroeders Abrahams, 1847
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200666
Onderwerp: Werktuigbouwkunde: werktuigbouwkunde: algemeen
Trefwoord: Wiskunde, Werktuigbouw, Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wis- en werktuigkundig rekenboek, naar aanleiding van het volks wis- en werktuigkundig leer- en leesboek des heeren J.W.L. van Oordt
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
met deze pers uitoefent? (Liid, verh.)
8. Bij eene dergelijke schroef is de spil 12 dui-
men dik, de schroefgang 2,5 duim hoog , de
lengte van den hefboom 5 palmen en de magt 60
Vrage als voren. {Lud, ver/L).
17. Over de schuring der touwen om vaste rollen
en de stramheid der touwen, (a)
Lees hier over v. O. bl. 190—193.
1. Een last van 500ID hangt aan een touw, hetwelk
(rt) Wil men Toorslelleo , waarin de stramheid der tou-
wen voorkomt, oplossen , en de dikte van het touw, of de
grootte van den straal der hlokscliijven , of wel heiden zijn
grooler of kleiner dan ze in de opgegeven' tafel te vinden
zijn , dan kan men de formule , voJgens welke deze tafel
Lerekend is, gemakkelijk in getalleu overbrengen om de
stramlieid te bepalen.
De formule is deze: .
Hier is R de geheele stramheid van het touw , hetwelk
door een' gegeven last gespannen staat. De letter p is,
even als in de gegeven' tafel, de last, welke het louw
spant. De dikte van het touw wordt door de letter d , in
IVederlandsclie strepen , aangewezen , en de letter r is , in
?(cderiandscbe duimen, de straal der schijf, blijvende het
getal 0,002 voor al!e opgaven een standvastige vermenig-
vuldiger.
Vraagt men nu naar het betrekkings-gelal van de stram-
heid eens touws , dik 80 strepen, geslagen over eene rol van
36 duimen straal, dan heeft men :
= 0,35G p.