Boekgegevens
Titel: Wis- en werktuigkundig rekenboek, naar aanleiding van het volks wis- en werktuigkundig leer- en leesboek des heeren J.W.L. van Oordt
Auteur: Gouka, Abraham
Uitgave: Middelburg: Gebroeders Abrahams, 1847
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200666
Onderwerp: Werktuigbouwkunde: werktuigbouwkunde: algemeen
Trefwoord: Wiskunde, Werktuigbouw, Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wis- en werktuigkundig rekenboek, naar aanleiding van het volks wis- en werktuigkundig leer- en leesboek des heeren J.W.L. van Oordt
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
lioogte houdt? b. Hoe groot is de drukking op het
steunpunt S?
34. Een balk, zwaar 120® en lang 5 ellen, drukt,
horizontaal liggende, met ongelijke kracht op twee-
muren , doordien hij ergens met eenen last van
400 ® bezwaard is. Indien het yerschil der druk-
king op de muren 80 "ffi is, kunt gij dan bereke-
nen op hoe veel afstand de last van de muren ligt?
En hoe groot de drukking op iederen muur is ?
35. Een hefboom SA, (Fig. 54), van de derde soort
is lang 2,4 el. Het steunpunt is S; in A hangt de
last, zwaar 120 W, en het magtpunt B is 6 pal-
men van het steunpunt verwijderd. Hoe veel magt
moet men aanwenden om evenwigt daar te stellen?
36. Van den vorigen hefboom wordt SB gelijk 3
en S A gelijk 15 palmen gesteld. Hoe groot zal dan
de last zijn, indien men bij het punt B slechts 21
iQ kracht noodig heeft om evenwigt te maken ?
37. Bij denzelfden hefboom staat door het ver-
plaatsen van het magtpunt S B : S A = 1: 4. De
last 150 ffi zwaar zijnde, vraagt men : a. Hoe groot
is de magt ? b. En hoe groot is de drukking op het
steunpunt?
38. Aan eenen gelijksoortigen hefboom SA, die
2 ellen lang genomen wordt, werken twee krachten.
De eerste bij B op 4 palmen afstands van S met