Boekgegevens
Titel: Wis- en werktuigkundig rekenboek, naar aanleiding van het volks wis- en werktuigkundig leer- en leesboek des heeren J.W.L. van Oordt
Auteur: Gouka, Abraham
Uitgave: Middelburg: Gebroeders Abrahams, 1847
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200666
Onderwerp: Werktuigbouwkunde: werktuigbouwkunde: algemeen
Trefwoord: Wiskunde, Werktuigbouw, Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wis- en werktuigkundig rekenboek, naar aanleiding van het volks wis- en werktuigkundig leer- en leesboek des heeren J.W.L. van Oordt
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
wordt, dan vraagt men, hoe ver het vaatje van den
sterksten drager moet gehangen worden, om aan de
gestelde voorwaarde (e voldoen ?
30. Een balk, waarvan men de zwaarte hier niet
in aanmerking neemt, is G ellen lang en rust met
de einden op muren. Deze balk wordt met een ge-
wigt van 800 ffi op eenen afstand van 1,2 el van
een' der muren bezwaard. Vraag. Hoe groot is de
drukking nu op iederen muur ?
31. En als men het gewigt des balks, groot 140
ffi, in rekening brengt, hoe groot wordt dan de
druk op iederen muur?
32. Met eene handspaak S B , (Fig. 55), tracht een
werkman eenen steen aan de eene zijde op te ligten.
Van het steunpunt S tot het lastpunt A is de afstand
5 duimen en van A tot het magtpunt B 1,15 cl. Het
vermogen des werkmanss 30 ffi zijnde, zoo is de
vraag naar de grootte van den last?
33. Om eenen anderen steen op te ligten steekt
de voornoemde werkman zijne handspaak weder op
den gegeven afstand onder denzelven en roept de
hulp van eenen tweeden in, die ook met 30 ffi kracht
op 0,75 el alstands van het steunpunt S werkt, en
nu wordt met vereenigde kracht de steen opgeligt.
a. Hoe groot is de drukkende kracht van den steen
op het lastpunt A, als men den steen op dezelfde