Boekgegevens
Titel: Wis- en werktuigkundig rekenboek, naar aanleiding van het volks wis- en werktuigkundig leer- en leesboek des heeren J.W.L. van Oordt
Auteur: Gouka, Abraham
Uitgave: Middelburg: Gebroeders Abrahams, 1847
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200666
Onderwerp: Werktuigbouwkunde: werktuigbouwkunde: algemeen
Trefwoord: Wiskunde, Werktuigbouw, Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wis- en werktuigkundig rekenboek, naar aanleiding van het volks wis- en werktuigkundig leer- en leesboek des heeren J.W.L. van Oordt
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
einde gehangen worden om de ribbe in erenwigt te
brengen ?
21. Als men aan den kortsten arm van bovenge-
noemde ribbe een gewigt van 24 ® hangt, hoe
veel gewigt moet er dan nog aan het einde van den
längsten arm loodregt opwaarts werken om even-
wigt daar te stellen?
22. En indien het gewigt aan den längsten arm
eens onder eenen hoek van 45° werkte, hoe groot
zou hetzelve dan moeten genomen worden om even-
wigt daar te stellen?
23. Van eenen hefboom SB, (Fig. 53), van de
tweede soort is het steunpunt S, de hefbooms-arm
S A 4 en S B 10 palmen lang, en de last 100 ffi
zwaar. a. lloe veel kracht moet er in B aangewend
worden om evenwigt daar te stellen ? h. Uoe groot
zal hier de drukking op het steunpunt zijn ?
24. Aan eenen gelijksoortigen hefboom hangt in
A een last van 150 ffi, die met eene magt van 50
ffi in B in evenwigt wordt gehouden. Als de afstand
van het steunpunt S tot het lastpunt A 5 palmen
is, hoe lang is dan de hefboom SB?
25. De last en de magt wordt als voren gegeven en
de som der lengte van de hefbooms-armen SA en
SB gelijk 1,6 el gesteld. Vraag. Kunt gij nu ook
3.