Boekgegevens
Titel: Wis- en werktuigkundig rekenboek, naar aanleiding van het volks wis- en werktuigkundig leer- en leesboek des heeren J.W.L. van Oordt
Auteur: Gouka, Abraham
Uitgave: Middelburg: Gebroeders Abrahams, 1847
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200666
Onderwerp: Werktuigbouwkunde: werktuigbouwkunde: algemeen
Trefwoord: Wiskunde, Werktuigbouw, Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wis- en werktuigkundig rekenboek, naar aanleiding van het volks wis- en werktuigkundig leer- en leesboek des heeren J.W.L. van Oordt
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
7. Over de hefboomen en de balans.
Lees hier oTer v. 0. bl. 81—122.
1. Een hefboom AB, (Fig. 58), ran de eerste soort
heeft aan ieder einde een gewigt Tan 5 ffi hangen.
Hoe groot is de drukking op'het steunpunt, als de
zwaarte van den hefboom niet in rekening gebragt
wordt ?
2. Zoo een dergelijke hefboom, (Fig. 59), buiten
het midden ondersteund wordt en 4 ffi zwaar is,
hoe groot is dan de drukking op het steunpunt,
als aan den kortsten arm 16 en aan den längsten
arm 8 ffi hangt?
3. En indien aan den kortsten arm Tan dien hef-
boom een gewigt Tan 40 ffi' benedenwaarts en een
Tan 6 ffi- opwaarts werkt, terwijl aan den längsten
arm twee gewigten, Tan 60 en 10 ffi*, beneden-
waarts en twee andere, Tan 12 en 18 ffi, opwaarts
werken, dan Traagt men naar de drukking op het
steimpunt.
4. Aan eenen hefboom AB Tan de eerste soort,
(Fig. 59), waarTan S het steunpunt is, hangt bij A
een gewigt Tan 80 ffi en bij B er een Tan 20 ffi,
waardoor er eTenwigt bestaat. Vraag. Hoe staat
hier de lengte der armen AS en BS tot elkander?
5. En als deze hefboom AB 10 palmen lang is,
hoe lang zullen dan de armen AS en BS zijn?