Boekgegevens
Titel: Wis- en werktuigkundig rekenboek, naar aanleiding van het volks wis- en werktuigkundig leer- en leesboek des heeren J.W.L. van Oordt
Auteur: Gouka, Abraham
Uitgave: Middelburg: Gebroeders Abrahams, 1847
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200666
Onderwerp: Werktuigbouwkunde: werktuigbouwkunde: algemeen
Trefwoord: Wiskunde, Werktuigbouw, Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wis- en werktuigkundig rekenboek, naar aanleiding van het volks wis- en werktuigkundig leer- en leesboek des heeren J.W.L. van Oordt
Vorige scan Volgende scanScanned page
laT-iscli Sèootaseum
hiervoren genoemde ligchaam^.A te,;,vefiriflftiÉ.
zoudt gij
een oneihdig grQo| ^u^l'^pj^J^I^de kra^h-
kan vindek? ' ' /:
voor
ten kan vindeV?
13. Een timmerffï5ïi~slaSt'"met ' eene botsende
kracht van 60 ffi op den kop van eenen spijker ,
(Fig. 18), die loodregt in het hout steekt. De rig-
ting van den spijker en die van den slag maken
eenen hoek van 45". a. Hoe veel kracht wordt er
in dit geval aangewend om den spijker het hout in
te drijven ? 6. En hoe veel kracht om den spijker
te breken of krom te slaan ?
14. Beantwoord nog eens dezelfde vragen als hier
voren, indien de hoek in plaats van 45° eens- op
30® gesteld wordt.
15. Wanneer de zamengestelde kracht, die op
een ligchaam werkt, 25 ffi is, terwijl de zamenstel-
iende krachten, die een gelijk vermogen uitoefenen,
15 en 20 ® zijn, dan vraagt men: a. Eene figuur
te teekenen, welke deze krachten en derzelver rig-
ting aanwijst; b. De grootte van den hoek te be-
palen , waaronder de zamenstellende krachten werken.
16. Kunt gij hetzelfde vinden, als de zamenge-
stelde kracht 30 en de zamenstellende krachten 16
cn 24 zijn?
17. Van een gebouw, binnenwerks breed 6,5 el,
2.