Boekgegevens
Titel: Wis- en werktuigkundig rekenboek, naar aanleiding van het volks wis- en werktuigkundig leer- en leesboek des heeren J.W.L. van Oordt
Auteur: Gouka, Abraham
Uitgave: Middelburg: Gebroeders Abrahams, 1847
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200666
Onderwerp: Werktuigbouwkunde: werktuigbouwkunde: algemeen
Trefwoord: Wiskunde, Werktuigbouw, Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wis- en werktuigkundig rekenboek, naar aanleiding van het volks wis- en werktuigkundig leer- en leesboek des heeren J.W.L. van Oordt
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
kracht aanwendt, dan is de vraag: met boe veel
kracht wordt deze kar Toortgereden ?
2. Voor eene diligence staan drie paarden, die
40, 50, 60, 70, 80 en 90 rrraden van fi^. 1 orer op de
loodlijnen , uit D en E getrokken , zie fi{». 2* Trek nu de
tranSTersalen van O tot 10 , yan 10 tot 20 enz., fig. 2 , tot
den laatstea Tan 80 tot 90, ^vaarna raen de figuur sluit door
eeoe liju xaa 90 tot 90 te trekken. Met zulk eene schaal,
naauwkeurig op kaartenpapier geteekend , kan men hoeken
tol lialTe en Tierde deelen van graden teekenen en opmeten.
Het gebruik yan deze koordenschaal zal uit de oplossing Tan
de Tolgende werkstukken genoegzaam blijken.
1. Teeken eenen hoek Tan 10« , 70« of 120« ?
Constructie. Neem eene onbepaalde lijn AB , fig. 3. Be-
schrijf uit B, als middelpunt, met eenen straal, gelijk aan
de koord van 60® , eenen boog CE. Foor hti trekken van
den hoog", als men hoeken wil teekenen of opmeten , neemt
men als standvastigen straal altijd de koord van 60®. Neem
nu de koord Tan 10® en breng dezen afstand oTer op den
boog CE , dan is CF een boog en ABF een hoek Tau 10®.
Wil men eenen hoek Tan 70® teekenen , dan neemt men
de koord Tan 70® op de schaal; deze afstand brengt men op
den boog CE OTer, dan is weder CG een boog en ABu
een hoek van 70®.
Om den hoek van 120® te construeren , neemt men eerst
de koord yan 90® en brengt die over op den boog CE , dan
is boog CII gelijk 90®. Bij dezen boog CH moet nu nog
eenen boog van 30® gCToegd worden , omdat 90 en 30 ge-
lijk 120 is. Neem daarom eene koord Tan 30® en Toeg de-
zen afstand bij boog CH , dan is boog Hl gelijk 30® , boog
CH gelijk 90® en dus boog Cl gelijk hoek ABI gelijk 120®.
2. Hoe moet men te werk gaan om eene koord van 7® ,
23® en 72® 30' te vinden?
Bb^ebeihg. Om de grootte Tan eene koord van 7® te
Tinden, plaatst men de eene punt des passers in het punt
7 op de lijn D £ , fig. 2, Tolgende met de andere punt de
loodlijn tot aan de dwarslijn, die van O tot 10 getrokken
is; de bekomene afstand is de grootte der begeerde koord.