Boekgegevens
Titel: Wis- en werktuigkundig rekenboek, naar aanleiding van het volks wis- en werktuigkundig leer- en leesboek des heeren J.W.L. van Oordt
Auteur: Gouka, Abraham
Uitgave: Middelburg: Gebroeders Abrahams, 1847
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200666
Onderwerp: Werktuigbouwkunde: werktuigbouwkunde: algemeen
Trefwoord: Wiskunde, Werktuigbouw, Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wis- en werktuigkundig rekenboek, naar aanleiding van het volks wis- en werktuigkundig leer- en leesboek des heeren J.W.L. van Oordt
Vorige scan Volgende scanScanned page
IV.
vraagsluhhcn, welke hen in hun beroep plaatsen.
Hierdoor wordt het best hunne belangstelling opgewekt
CU vermeerderd, en de overtuiging verkregen van het
nuttige en noodzakelijke, hetwelk er in de beoefening
der werktuigkunde gelegen is.
In enkele voorstellen worden meer gegmens aange-
troffen dan ter oplossing noodig is. Dit is geschied,
omdat de ondervinding mij geleerd heeft, dat zooda-
nige vraagstukken , hoe eenvoudig anders , den oplos-
ier het meest op de proef stellen of hij de behandeld
wordende regels wel in haren geheelen omvang be-
grijpt , en weet te beoordeelen, wat hij ter oplossing
van een voorstel slechts noodig heeft.
Aangaande de verhouding van de middellijn tot den
omtrek des cirkels is, als er van de verhouding van
Archimedes hij de oplossing van een voorstel gebruik
is gemaakt, gcene opgave gedaan; doch is het Ludol-
fiaansche getal gebezigd , dan vindt men zulks bij het
voorstel opgegeven.
In de voorstellen worden verder de figuren, die ach-
ter het wei-k des Heeren t. 0. voorkomen, aldus aan-
gewezen: (Fig. 1); en die, welke achter dit werkje
ge])laatst zijn, aldus: fig. 1.
Mögt ik met de uitgave van dit werkje iets bijgedra-
gen hebben tot nut en genoegen van anderen en hel
door mijne mede Onderwijzers bruikbaar geacht wor-
den , dan reken ik mij genoegzaam beloond voor de
moeite, die ik aan hetzelve besteed heb.
middelburg,
30 September 1847.