Boekgegevens
Titel: Wis- en werktuigkundig rekenboek, naar aanleiding van het volks wis- en werktuigkundig leer- en leesboek des heeren J.W.L. van Oordt
Auteur: Gouka, Abraham
Uitgave: Middelburg: Gebroeders Abrahams, 1847
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200666
Onderwerp: Werktuigbouwkunde: werktuigbouwkunde: algemeen
Trefwoord: Wiskunde, Werktuigbouw, Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wis- en werktuigkundig rekenboek, naar aanleiding van het volks wis- en werktuigkundig leer- en leesboek des heeren J.W.L. van Oordt
Vorige scan Volgende scanScanned page
98
dezelfde uitwerking op den paal te hebben, wor-
dende bij dit en de drie Tolgende voorstellen aan-
genomen , dat de snelheid der vallende ligchamen
bij het einde des vals gelijk is aan de hoogte
des vals?
12. Volgens yerdim mag men ten hoogste stel-
len, dat de drukkende last, welke eenen ingeheiden
paal mag te dragen gegeven worden, gelijk is aan
ée'n derde deel der schokkende kracht van een lig-
chaam , hetwelk e'e'ne streep hoogte val heeft. In-
dien nu een paal eenen last te dragen heeft van
100000 ffi en het heiblok, waarmede de paal inge-
heid zal worden, eene valhoogte van 1,2 el kan
gegeven worden, dan vraagt -men naar de zwaarte
van het heiblok, hetwelk dezelfde uitwerking op den
paal zal doen als de gestelde last?
13. Tot welk eene hoogte zal een heiblok, zwaar
280 ffi, moeten opgehaald worden om dezelfde uit-
werking op eenen paal te doen, die een last van
84000 ffi op denzelven uitoefent ?
14. Gesteld, dat in eenen olie-molen de gelijkzij-
dige wiggen , die tot persing van het zaad dienen ,
eene basis of eenen rug van 4 en eene hoogte van
8 palmen hebben en de heijen of stampers, welke
op den rug dezer wiggen hunne schokkende kracht
uitoefenen, 240 ffi zwaar zijn, hebbende een' val