Boekgegevens
Titel: Wis- en werktuigkundig rekenboek, naar aanleiding van het volks wis- en werktuigkundig leer- en leesboek des heeren J.W.L. van Oordt
Auteur: Gouka, Abraham
Uitgave: Middelburg: Gebroeders Abrahams, 1847
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200666
Onderwerp: Werktuigbouwkunde: werktuigbouwkunde: algemeen
Trefwoord: Wiskunde, Werktuigbouw, Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wis- en werktuigkundig rekenboek, naar aanleiding van het volks wis- en werktuigkundig leer- en leesboek des heeren J.W.L. van Oordt
Vorige scan Volgende scanScanned page
96
heid van 1 el in eene seconde. Vraag. a. Na hoe
veel lijds zullen zij elkander ontmoeten? b. Hoe
groot is hunne betrekkelijke snelheid, wanneer zij
elkander voorbij gaan?
3. Twee boden A en B gaan op denzelfden oogen-
blik naar eene plaats P, maar A is B 3 Ned. mij-
len vooruit. De snelheid van A staat tot die van
B arts 4 tot 5 en de snelheid van A is 2 ellen in
eene seconde, a. In hoe veel tijds zullen deze bo-
den bij elkander zijn ? b. Hoe groot is hier de be-
trekkelijke snelheid ?
4. Op een horologie is het juist 8 uren. Hoe laat
zal het zijn, als de minuutwijzer weder boven den
uurwijzer staat ?
5. Op mijn horologie ziende, bevind ik, dat het
juist 9 minuten voor half elf is. Bereken nu eens,
na hoe veel minuten de uur- en minuutwijzer bo-
ven elkander zullen staan?
6. Een hond loopt eenen haas achterna. De haas,
die 50 ellen vooruit is, doet 3 sprongen tegen den
hond 2; iedere sprong van den hond is gelijk 1,75
sprong van den haas, welke laatste in eene seconde
2 sprongen doet, elk groot 1,5 el. Vraag. In hoe
veel minuten is nu de haas door den hond in-
gehaald ?
7. Een voerman neemt aan om zekere waar voor