Boekgegevens
Titel: Wis- en werktuigkundig rekenboek, naar aanleiding van het volks wis- en werktuigkundig leer- en leesboek des heeren J.W.L. van Oordt
Auteur: Gouka, Abraham
Uitgave: Middelburg: Gebroeders Abrahams, 1847
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200666
Onderwerp: Werktuigbouwkunde: werktuigbouwkunde: algemeen
Trefwoord: Wiskunde, Werktuigbouw, Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wis- en werktuigkundig rekenboek, naar aanleiding van het volks wis- en werktuigkundig leer- en leesboek des heeren J.W.L. van Oordt
Vorige scan Volgende scanScanned page
88
groot is nu de drukking op het karbeel in deszelfs
rigting? b. En hoe veel is de zijdelingsche druk-
king Yan het karbeel tegen den muur in het puntC?
9. Met eenen loodregt staanden stijl AB , fig. 15,
maakt een balk BC eenen hoek van 140 graden. De
balk BC , lang 4,55 el, is overal even dik en weegt
150 ffi, wordende door een karbeel RS geschoord.
De uitleg BS op den balk BC is 1,65 el en op den
stijl AB is de uitleg 1,77 el. Vraag. a. Hoe groot
is hier de drukking op den schoor RS in deszelfs
rigting ? b. Hoe veel is de zijdelingsche drukking
van den schoor op den stijl?
10. Indien al de gegevens van balk, stijl en schoor,
in voorstel 10 omschreven, dezelfde blijven, maar
men stelt daarbij, dat het uiteinde C van den schuin
oploopenden balk BC nog met eenen last van 200 ffi
bezwaard is, dan vraagt men als voren.
11. laat de zamenstelling eener brug zijn, zoo als
(Fig. 129) dezelve voorstelt, en aannemen", dat de
brug ran K tot 1 lang is 4,8 el, de stijlen GD, CF
enz. lang zjjn 12 palmen en de last, veroorzaakt
door het gewigt der leggers, stutten, bedekking enz.
in ieder der punten C, D en E met een gewigt van
200 ffi werkt. Vraag. Hoe groot is dan de zijde-
lingsche drukking iir de punten a en 6 ? -
12. Achter eenen loodregt staanden muur AD ligt,