Boekgegevens
Titel: Wis- en werktuigkundig rekenboek, naar aanleiding van het volks wis- en werktuigkundig leer- en leesboek des heeren J.W.L. van Oordt
Auteur: Gouka, Abraham
Uitgave: Middelburg: Gebroeders Abrahams, 1847
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200666
Onderwerp: Werktuigbouwkunde: werktuigbouwkunde: algemeen
Trefwoord: Wiskunde, Werktuigbouw, Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wis- en werktuigkundig rekenboek, naar aanleiding van het volks wis- en werktuigkundig leer- en leesboek des heeren J.W.L. van Oordt
Vorige scan Volgende scanScanned page
87
6. Een balkje AB van eene gelijkmatige dikte,
zwaar 60 ffi, rust met liet boven-einde B tegen eenen
loodregt staanden muur BD. De uiteinden A en B
des balks zijn eren ver van den voet D des muurs
verwijderd, a. Kunt gij nu berekenen, hoe groot
de zijdelingsclie drukking van den balk tegen den
muur is ? b. Ea hoe groot de kracht is, waarmede
de balk tracht onder uit te schuiven ?
7. Een ladder AB , lang 8 ellen en zwaar 30 ffi,
staat tegen eenen muur BD, zoodanig, dat het on-
der-einde A 2,4 el van den voet D des muurs ver-
I wijderd is. Wanneer men nu aanneemt, dat het
zwaartepunt der ladder op 3 ellen afstands van het
oiider-eindc A ligt, en een werkman , zwaar 60 ®,
drievierde der lengte van de ladder is opgeklom-
men , dan is de vraag: a. Hoe groot is de zijdo-
lingsche druk tegen den muur ? b. Hoe groot is de
kracht, waarmede de ladder tracht onder uit te
schuiven ?
8. Een horizontaal liggende trijsbalk AE is lang
2 ellen. De haak B, waaraan het takelblok moet
geslagen worden, is op 15 duimen afstands van het
einde E des balks ingelaten. De trijsbalk wordt on-
dersteund door een karbeel CD, lang 15 palmen,
hetwelk volgens den vijfsteek ingewerkt. De balk
AE weegt 50 ffi, en voor den last, met touwen ,
blokken en haak, rekent men 200 ffi. Vraag. a. Hoe