Boekgegevens
Titel: Versjes voor jonge kinderen: met eenige zangwijzen
Auteur: Goeverneur, J.J.A.; Brugsma, Berend
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1877
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
6e dr; 1e dr.: 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200651
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kindergedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Versjes voor jonge kinderen: met eenige zangwijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
moeielijker voor het kind, om de definitie van de beteekenis eens
woords te verstaan , dan deze beteekenis zelve te raden zegt Me-
vrouw Necker de Saassure in haar werk: De réducation pro-
gressive. — Woorden kunnen immers slechts door woorden verklaard,
en deze moeten weder op hunne beurt door andere woorden opge-
helderd worden. — Veel wordt het kind door den samenhang der
woorden begrijpelijk: en wanneer ook alle in de woorden uitgedrukte
denkbeelden nog niet helder en duidelijk voor zijnen geest staan,
maar, als ware het, nog in een* nevel zijn gehuld: geen nood,
eene meerdere ontwikkeling zijns denkvermogens zal dien nevel
langzamerhand doen opklaren en hem later in een helder licht doen
zien, wat hij aanvankelijk slechts in schemerlicht aanschouwde. —
Sommige liedjes zijn voorzien van gemakkelijke en aangename me-
lodiën. De zangwyzen kunnen met de woorden zonder moeite door
vóór- en nazingen van buiten worden geleerd.
Dat het gezang veredelend werkt op het gemoed der kinderen ,
is meermalen opgemerkt. Het stemt het hart tot opgeruimdheid en
vroolijkheid , maakt het vatbaar voor velerlei goede indrukken, ja
dwingt zelfs ruwe en losbandige kinderen tot inkeering in zich zei-
ven en zachtere zeden.
Dat de melodiën den indruk welken de woorden van den tekst
op het gemoed der kinderen maken , niet weinig zullen versterken,
zal wel niet betwijfeld worden, zoo men slechts zorgt, dat er niet
schreeuwend , maar zacht en liefelijk , overeenkomstig den aard van
de liedjes, gezongen worde, *t welk — de ondervinding heeft het
bewezen — ook in eene Kleine-kinderschool geene onmogelijke zaak is»
En zoo moge dit bundeltje dan op nieuw veel nut stichten in huis-
gezinnen en scholen, en het zijne bijdragen tot aankweeking van al
wat waar, goed en schoon, liefelijk en welluidend is.
BRUGSMA.