Boekgegevens
Titel: Versjes voor jonge kinderen: met eenige zangwijzen
Auteur: Goeverneur, J.J.A.; Brugsma, Berend
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1877
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
6e dr; 1e dr.: 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200651
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kindergedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Versjes voor jonge kinderen: met eenige zangwijzen
Vorige scanScanned page
Bij den uitgever dezes;
To 11 CDS. Keur uit ^ zijne gedichten. Verzameld door Dr. AV.
Bisschop.......... . . . . f 0,50
Tollens. Vpderlandsche zangen, 2 stukjes; 3e druk;
ieder stukje . 0,15
»
Tollens., Overwinltring oj) ^ova•Zet^.l)lü lOe dr. . 0,15
Tollens. Volksoitffave der Gezamenlijke Dirkftoe> 'V
Ȏ ^ \\\ 66t)
deel compleet / 3,60 .......Inetbonurn f —■
Met portret van Tollens 20 ct. lioo.cr.
'Scvmour Mulder. Vrettiofp Ernst. F"!.-■ cu
rersjes. 6e druk . . .......... 0,20
Frylink. Over d-, intcipunc i»-........0,9(»
Veenstra. J'j Gcj;:?ï!)rer. IVaUisch rékei::jo :)ij het hger
onderwijs. 2c druk. ' ; ^ . . 10, "IT;, l -, en 15 ct.
de Vries. Twee- en driestemmige nm^r, 0,20
K 0 0 r.d a. Handleiding tot het ouderwijs lu ziij^ontlediuü
bi; het lager onderwijs. 2e druk .' . . . . . 0,40
Aarts en Van der Toorn. Voorstelling der maten on
gewichten volgens het metriek stelsel. • AfbeelJinjr van 127
voorwerpen. 3e druk. Op doek mót rollen .... 16,50
Jansen. Handleidinjr en rekenboek bij de .VoorstfUin^ dev
maten en gewichten ............0,.')5
Jansen. Ontdekkingsreizen in ue woonkamer. Mc' plp.atjes.
2e druk...........................0,25
Jansen. De val van den geweldige ... ... 0,25
De Jong. Boekjes voor de^ laagste klasse, ^.'oukje Vooraf,
3e druk, 5 Cts.;. eerste tot derde boekje, 6e druk, ieder boekje
10 Cts.; het vierde boekje, 3e druk, 15 Cts.
Van Bruggen. Meetkundige werkstukken ... 0,60
K r c m e r. Meetkundig rekenboek. 7e dr......0,35
K u y p e r. Schoolatlas van Nederland in twaalf kaavjen.
4e druk.................
K u y p e r. Een afzonderlijk kaartje- van iedere burgerlijke ge
mecnte van ons vaderland» Per stuk 10 cents; bij 20tallen ƒ 1,50
bij 50tallen/3,—. Eene compleete lijst met nadere oroschrijviti
is op franco aanvraag gratis verkrijgbaar.
f