Boekgegevens
Titel: Versjes voor jonge kinderen: met eenige zangwijzen
Auteur: Goeverneur, J.J.A.; Brugsma, Berend
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1877
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
6e dr; 1e dr.: 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200651
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kindergedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Versjes voor jonge kinderen: met eenige zangwijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
O, dan is 't het zonnelicht,
Waarin gij
Ook aan mij
Toont uw heilio; aangezicht ?
O O
En zoo vurig is uw glans.
Dat ik dien niet kan verdragen,
Dat ik, gloeit ge aan 's hemels trans,
Schuw mijn oog houd neergeslagen.
Doch de zon verlicht alleen
Wat ontbloot ligt voor haar luister,
En gij dringt door nacht en duister,
Dringt door 't meest verborgen heen.
ö O
Neen, dat alles zijt gij niet;
Maar uw kracht,
Liefde en macht
Is 't, die 't al van licht voorziet;
In den morgen-zonnegloed
Wekt ge ons óp tot lust en leven;
In den purpren avondgloed
Zegt ge ons : 'k wil u ruste geven.
Veilig leidt ge in zonneglans
Ons op al onze aardsche wegen.
En gij zendt uw rijken zegen
Neder uit den sterrenkrans.