Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
88
Die ge uit uw glinstrende oogjes schiet,
Verdrinken in een' tranenvliet.
Mijn' zorg, die op uw welzijn let.
Zal, als uw' krachtjes rijpen,
En gy uw voetjes neder zet.
Uw' poezie handjes grijpen;
En leiden u, vol teedre min,
In 's hemels naam, de wereld in.
Schep moed, wees blij en wel te vreên ;
Gij zult üw' levenspaadjes,
Door de allereêlste zaligheên,
Met zachte rozeblaadjes
En violetjes zien bestrooid.
Smartdorens schaSn de kinders nooit.
'k Heb nog iets groots voor n gehoord.
Ei wil geen onheil schromen:
Gods Zoon zegt, door zijn hemelsch woord,
Dat gij tot hem moogt komen;
Ja dat het rijk der zaligheid
Den kindertjes is toegezeid.
Hg zendt u zijne boodjes neêr.
Met teedre liefdemerkjes;
Die Englenvlugt bedekt u teer
Met haar sneeuwvyitte vlerkjes.
Die kiist uw' rozekoontjes zacht,
En houdt, wanneer gij slaapt, de wacht.
Zoet meisje! rust dan vrij gerust;
ü zal geen' moeite moegen.
Mijn echtsieraad! mijn liefstes lust!
Laat u een slaapje boeijen.