Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
86
My niet, nu komt de blanke maan
Met haar vergulde horens aan
£d honderdduizend starren.
H. K. POOT.
Borgen j uitblijvea. Uemehpily de as des hemels. Me-
talen pannen y vaste steunpunten, Muakadellen, muskaatdrui-
ven, ' Prachen y verioeken , nftroonen. Ilost^ stoot. HtrakUet
en Demokriet waren twee oude wijsgeeren waarvan de eerste
de dwaasbeden dei- wereld beschreide , lerwijl de laatste ze
belachte. Beidt y toeft, wacht. Benarren ^ zorg verwekken
benaauwen.
51, OP DEN DOOD VAN MIJN DOCHTERTJE.
Jacoba trad met tegenzin
Ter snoode wereld in.
En heeft zich aan het end geschreid,
In hare onnoozelheid.
Zij was hier naauw verschenen.
Of ging wel graag w eêr henen.
De moeder kuste 't lieve wicht
Voor 't levenloos gezigt.
En riep het zieltje nog terug:
Maar dat, te snel en vlug,
Was nu al opgevaren
Bij Gods verheugde scharen.
Daar lacht en speelt het nu zoo schoon.
Rondom den hoogsten troon,
En spreidt de wiekjes luchtig uit.
Door wee noch smart gestuit.