Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
. 85
Wat zing ik , daar een ander schreit?
l)e vrolijke blijgeestigheid
Is 't leven van het leven.
Wat laat zich 'tvolk door ^dlen schrik
En mymerende zorgen
Beknellen ? vrienden , doet als ik;
Gebruikt toch 's levens oogenblik.
Zoo lang de dood «il borgen.
AI schokte zelfs de hemelspil
Uit haar metalen pannen ,
VVeest gij te vreên, gerust en stil:
Een die gelukkig leven wil
Moet hoop en vrees verbannen.
Zoudt gïj gestaag bekommerd zrjn?
Zou druk uw' vreugd besnoeijen?
Neen, neen, verdrijft die boezempijn;
Gij woont zoo ver niet van den Rijn
Daar muskadellen groeijen.
Hoeft gij geen kleêren nochte kost
Van goede liên te prachen;
Wat scheelt u 't hoe de wereld host?
Daar Herakliet om schreijen most
Most Demokriet om lagchen.
Maar zegt gij: och! het weer wordt zwaar;
Ons dreigt een felle donder;
Geen nood, ai beidt een luttel maar.
De nevel scheurt: de lucht wordt klaar;
Het onweer is al onder.
Dan, 't licht Is ook aan 't ondergaan ,
De nacht zal u benarren: