Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
83
Klare brohneo, koele stroomen,
Frische luchten, overvloed
Maakt het buitenleven zoet.
Laat een koopman koopmanswaren,
Huis en hof en kas en goud
Wagen op het schuimend zout
Daar de witte zeilen varen,
Varen, maar met groot gevaar:
Veemans rijkdom blijft van daar.
Laat de rijke pleitzaal woelen,
Menig vreze dat de schaal
Van de vierschaar rijze of daal'
Voor de strenge regterstoelen;
Veeman houdt zich bij zijn vee,
En daar blijft zijn zorge meê.
Zaaijen , planten en verzetten
Geeft hem werk, hij vischt en jaagt;
Dikwijls valt hem eer het daagt
Vliegend wild in looze netten :
Dikwijls voert hij met zijn' raAn
Grazig zuivel steêwaarts aan.
Appels enten, peren plukken ,
Maagen, hooijen, schuur en tasch
Stapelen vol veldgewas,
Schapescheren , uijers drukken ,
Zeven kinders en een wijf
Zijn zijn daaglijksph tijdverdrijf.
Vork en riek en schup en spade
Zetten zijne lusten pal:
't Zij de w eigemeste stal,
't Zij de boomgaard hem verzade,
'tZij de kruidben niet te loom
Op zijn' lage tafel koom'.
Als de lente 't land beschildert.
Als de zomer zweet en gloeit,
6'