Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
82
Lycoris, witt ge uw bloempje weêr ?
Of wilt gij 't laten bij den Heer,
Die 't beter zal dan gij bewaren ?
Die keur, dunkt mij, vereischt geen raad,
Zoo, zoo: herstel uw blij gelaat.
Haar welstand moet elk vreugde haren.
j. d. wellekem9.
49. AKKERLEVEN.
Hoe genoeglijk rolt het leven
Des gerusten landmans heen.
Die zijn zalig lot, hoe kleen.
Om geen koningskroon zou geven!
Lage rust braveert den lof
Van het hoogste koningshof.
Als een boer zijn' hijgende ossen
't Glimpend kouter door de klont
Van zijn' erfelijken grond,
In de luwt der hooge bosschen,
Voort ziet trekken; of zijn graan
't Vet der klei met goud belaan;
Of zijn gladde mellekkoeijen;
Even lustig, even blij.
Onder 't grazen, van ter zij,
In een bogtig dal hoort loeijen;
Toon mij dan, o arme stad,
Zulk een' wellust, zulk een' schat.
Welige akkers , groene boomen ,
Malsche weiden, dartel vee.
Nieuwe boter , zoete meê ,