Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
80
Een klank veel zoeter dan een orgel,
Die mijne ziel naar boven trekt.
Ik hoor een liefelijk geschater
Van duizend vogels ondereen;
De galmen rollen over 't water ,
En langs uw' groene paden heen.
Zij vliegen over bloem en kruiden ,
Van Nieuwerode naar den ])om;
Van Goudestein naar 't slot van Muideiï,
Gekaatst al heen en wederom.
Ik zie de spartelvisschen springen,
En dansen op uw kristallijn ;
Wie kan zijn vreugden nog bedwingen,
Daar zelfs de visschen vrolijk zijn ?
Het vee, met opgestoken ooren ,
Schept ook behagen in 't gefluit,
Als of Arion was herboren ,
En Orpheus met zijn' blijde luit.
Ik hoor uw vloeijend zilver bruisen.
Gelijk een zachte waterval:
Uw' eik en populier, aan 't ruischen ,
Voltooijen 't aangenaam geschal.
Het westewindje blaast violen ,
En strooit mij rozen in den mond.
O Vecht! gij hebt mijn hart gestolen:
Ik rijs niet weder van uw' grond:
Uw' grond , die steeds van milden honing ,
Van melk en malsche boter vloeit: