Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
29 Kiiulei-lljk.............»47
30 Uugo de Groots verlossin^j, - . . . • »48
31 De Bethlehemsche kindermoord......v 49
(Reijen uit Gtjsbrecht van Amstel.)
32 (Jenoegcns Tan het landleven. , , . ^ . »51
(Reijen uit P a 1 a m e d e 8.)
33 God (Reijen uil Lueifer.)....... 53
JOANNES AIVTOINIDES TAS der GOES, jjeb. in
1647 te Goes in Zeeland , was Doctor in de Ge>
neeskunde, doch overleed als landsanibtenaar te
Rotterdam in 1684.
34 De Teems in brand.........»55
35 Aan N a g t li i 1 d e op den dood van hare suster. » 58
36 Grafschrift, . .......... . »60
GEKAART BRANDT, historieschrijTer, geb. in 1626
te Amsterdam en aldaar overleden in 1685.
37 Avondbede« • . « ........»61
38 Grafschriftop Eg be rt M e e sz Kor t eaa a r. » 62
39 Op de beeldtenis ran Michiel de Ruiter. » 62
CÜNSTANTIJN HUIGEiVS, staatsman, geboren te
'sGraTenhagein 1596 en overleden op lijn buiten-
goed Hofwijk in 1687.
40 Gedeelten uit het Voorhout te 's Gravenhage
(Lente, Zomer, Herfst.).......»63
41 Scheepspraat 'bij het oTerlijden Tan Prins
^^Maurits vanOranje« • . i • • • » 68
DIRK PIETERSZ PERS, leefde in de eerste helft der
17(ie eeuw als boekverkooper te Amsterdam.
42 Nooddruftigheids Toorbeeld.......»70
43 De vruchtbare reiziger......• • • »71
JOAN VAK BROEKHUIZEN, geboren te Amsterdam
m 1649 ,^overIedep te Amstelveeo ia 1707.