Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
79
Bravtren , uitdagen, trolsen. Guil, p.inrd. Zijn Jicht
te sp'^enhn uit, xijn Üchr hep.inl uit te sjjrt'idun. Muite ,
kooi , woning. Dccrcn , d »oro , jonge doc'it<M', jliid'jdc ,
behaagde Gelijk een zwaan enx. .l!ea moen lu vroeger dat
de zwanen, kort voor hnar sterven, op eene antti.en^une wijze ^
begonnen le zingen,' van diar noemt men oo» uog iietlaut- ;
ste gé<lieht eens diclifers, lijn' zwanenzang. :
47. VECHTZANG.
O Vechtstroom , met uw* hlanke zwanen ,
Uw' vogels, visschen en geboomt,
Üw' hofsteen eo uw' schoone lanen.
Alom met welig gras bezoomd!
Ais ik de lustige landsdouwen.
Door uw kristal van een gedeeld ,
En al uw' trotsche veldgebouwen
Bezie, hoe wordt mijn oog gestreeld!
Als gij mij , onder 't spelevaren ,
Vertoont uw* akkers op een' rij.
Bezaaid met gouden korenaren,
Wat zet ge mij vernoegen bij!
Gezeten, aan uw' oever neder.
Verkwikt ge mij, door 't helder nat.
En dus hervat ik 't leven weder.
Bijna verloren in de stad.
Ik voel mijn' geesten door den gorgel
Van uwen nachtegaal gewekt: