Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
77
De hofhond blaft met zijnen makker ,
Wanneer de huism.in 's morgens vroeg
Voor dag, met omgekeerden ploeg.
Al zingend' trekkende ten akker.
Op zijne guil voorbij de hoven rijdt;
Dan waakt m' en hoort de w^kkre hanen.
Die ons tot naarstigheid vermanen:
Gelukkig mensch, die zoo zijn' jaren slijt!
Men opent vensteren en deuren;
Men ziet de starren dun gezaaid;
Men voelt hoe 't westewindje waait.
Dat, met een schat van versche geuren ,
Van vlierboom , en violen suikerzoet,
Van wijnruit, tijm en hagerozen ,
Die als een rood scharlaken blozen,
U in uw huis zoo liefelijk begroet.
Daar ziet men 't bloode haasje loopen ,
Ginds zeilt de havik in de lucht,
De klokhen raast, en is beducht,
Dat hij haar komt heur kiekens stroopen;
De tortel kirt, de zwarte lijster fluit.
Men hoort langs 'tveld de beesten loeijen,
Terwijl de dag begint te gloeijen,
En langs hoe meer zijn licht te spreiden uit.
Men ziet den hof met vruchten prijken ;
Men zaait, of plant, of ent den boom.
Of kweelt een deuntjen aan den stroom;
Zoo gaat de zomermiddag strijken ,
Tot dat de zon , in 't west aan 'tondergaan,
De schaduw rekt langs beemd en heiden,
En jaagt cle beesten uit de weiden ,
'i er kooije, met hun uijers vol gelaan.