Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
75
I
\
Op Roosje! laat ons 'tbedde ruimen,
De vlam van onze kaars is dood,
Beschaamd voor 't purpren morgenrood ;
De zon beschijnt ons op de pluimen.
Op, op, mijn Hartje laat ons gaan.
En zien of onze hof kan roemen
Op zoo veel roze- en leliebloenien
Als op uw* blijde koontjes staan.
J. V. BROEKHVfZEN.
Ontwaakt, wekt. 'JBndijtnion, eeii lienler der oude f.-jbe)-
knude. Mw^ltrcs, Diana, de {jodin der |a«;t. Vul, "veJcl ,
vioüi. Sntrkai, sisseii Fti kracht, oveiwiiit.
55. GEEZEL DER DRONKENSCHAP
Wat werkt de drank in 't volk al kluchtige gebaarden!
Hoe kan een reedlijk hart*door dronkenschap ontaarden !
W^at brengt zij vruchten voort, verscheiden van nattnir!
Zij slijpt de wapens voor de gramschap ; stookt een vuur
Van twist en tweedragt in de menschelijke zinnen.
Ze ontsluit het hart, en laat de vuile driften binnen;
Zij spreidt de lustkoets voor eene ondeugd, die de ziel
Eu 'tligchaam smet. Gelijk een roerelooze kiel.
Door stormen op de zee geslingerd heen en weder,
Dan aan de wolken rijst of stort ten afgrond neder,
Tot ze eindlijk, op een klip geslingerd, barst van een,
Zoo kruipt een dronkaard op de golven hier beneên:
Tot zijn verzwakte kiel, ontbloot van 't roer der reden,
Op bank of klip vergaat van ongebonden zeden.
L. ROTGANS.