Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
Ën wenscht niet naar een' hooger stand.
Maar weest te vreden in uw land.
Nooit is er land, waar naar gij rent.
Dat u ook niet de rust ontwent;
Schoon gij komt in een andre lucht.
Noch blijft u bij uwe eigen zucht.
Scheept vrgnaar Zemblas Noorder-strand,
Naar China of naar 't Zuider-Iand,
Gaat vrij de heele wereld door,
Bij Indiaan of zwarten Moor.
Wilt gij M zeiven niet ontvlien.
Zoo zult gij daar ook menschen zien ,
Vol snoodheid, boosheid , wijs of mal,
't Zijn menschen , menschen, overal.
Brengt gij daar deugd en eerbaarheid,
Gij hebt een' goeden grond geleid;
Maar brengt gij daar ook de ondeugd meé,
Dan wordt gij slimmer dan het vee.
Wie dan in vreemde landen gaal,
En is een snoode onverlaat,
Die zal wel gaan, maar in dien stand
Keert hij veel snooder in zijn land.
»Wie zich door reden niet geneest,
»Door 'troeren van een' goeden geest:
»Van lucht verandert, niet van 't kwaad,
»Mits hij zijn boosheid niet verlaat."
D. PIF.TEBSl. PERS.
Ztichl, liegeerle. Hoeren , bewegen. Mifs , jlewijl.