Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
Mouring y iUsurils. Xeveulandsch^ huurt ^ ilo aevon ver-
eenigde provinciën, die hier vergeleken worcjen bijeen vnar-
tuiR, dat door Prins Maurils als schipper was bcblumd. On-
begrepen , onbekropen , onberispelijk en onverwonuen. C?€-
preid y gepraaid, geroepen. Te kooi ekropenyitt rusl gegaan.
Endetoozen slaapt de dood. PruiUn ^ niorren , treuren. in
den dut, versuft, verslagen. Mooi lieiutje , F r e d e r i k
Hendrik, iialfbroeder van Prins M a u r i t s, die hem na
fijnen dood in 1625 opvo'gde. Bij den baas te roer estaan,
nevens hem gestaan a;-.n wien de regering w ss toevertrouwd,
iieeèrs y de staten des lands. JouwtrHefde y Ier uwer liefde.
Dievan vtr op* t kussen vicht, die in de verte op het kussen
(het bestuur in handen hebbet»de) vecht. Kedaar , welaan.
Peurde $traks aan *t stuur y begif zi\jh voort aan *t roer.
43. NOODDRUFTIGHEIDS VOORBEELD.
H(j leeft er stil en wel gerust,
Die zich in 't klein kan voegen,
En die in kleinheid stelt zijn lust.
En schept daar in genoegen.
Het zedig kleed, dat voor de kou
Zijn ligchaam kan bedekken.
Al is het slecht, ja grol' en rou,
'tKan tot zijn' nooddruft strekken.
Hij past niet op borduur of zij ,
Fluweel noch weidsche koorden.
Hem warmt veel bet een slechte pij ,
Dan goud' of zilvre boorden.
Geen overdaad noch trotsche pracht ,
Pasteijen noch banketten,